Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1000
  • Journal system: CGM allmenn
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Ledig fastlegevikariat i Tønsberg

På grunn av svangerskapspermisjon søkes vikar ved veldrevet og hyggelig legekontor i Tønsberg. Oppstart 01.04.23 - 01.04.2024 (med mulighet for oppstart 50% fra 01.03.23).
Vear legegruppe er et 5-legesenter, samt at vi har LIS1. Vi tilbyr et stabilt og trivelig arbeidsmiljø med 5 dyktige helsesekretærer, og 1 erfaren sykepleier. Vi har CGM allmenn journalsystem, og Convene betalingsautomat. Velutstyrt lab, med gode rutiner. Listestørrelse på 1000 pasienter, med gode inntjeningsmuligheter. Listen er godt ivaretatt. Pasientpopulasjon, journal og drift bærer preg av oversikt og kontinuitet. I samme bygg finnes tannlege og fysioterapeut. Gode betingelser.
Med hjemmelen følger rett og plikt til å delta i interkommunal legevaktsordning, med ca 1-2 vakter pr måned, hvor man jobber som selvstendig næringsdrivende ettermiddag og kveld (dagtid i helg). Fastlønn på natt. Legevakten er døgnåpen med fast ansatte leger på dagtid hverdager. Enkelt å få byttet bort, eller til seg legevakter hvis ønskelig.
Krav til søker: Det kreves norsk autorisasjon, gode norskkunnskaper og kjennskap til norsk helsevesen. Erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig, personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som får tilbud om stillingen, må fremlegge politiattest.
Ta kontakt snarest! E-post: ragne_swift@hotmail.com eller ring telefon 95753079.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ragne Sørsdal Swift
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 95753079
E-post: ragne_swift@hotmail.com
Arbeidssted
Vear Legegruppe
Steinbruddveien 8
3173 VEAR