Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker:
•    Allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller lege med gjennomført  LIS 1
•    Norsk autorisasjon
•    Gode samarbeidsevner - evne til fleksibilitet i oppgaveløsning i samarbeid med kollegiet
•    Gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
•    8.2 avtale der kommunen sørger for alle driftsutgifter og beholder 75% av basistilskuddet, mens 25% utbetales til legen. Kompensasjon for fravær ved sykdom og kurs 5 dager pr. år.
Kompensasjon for kollegial fraværsdekning.
•    Legekontoret er godkjent utdanningssted for LiS 3, og om ønskelig vil vi legge til rette for spesialisering i allmennmedisin.
•    Avtalen inngås innenfor rammene av forskrift om fastlegeordning og avtaler mellom staten, KS og den norske legeforening.
•    Fastlønnsavtale kan være et alternativ om ønskelig


Spørsmål om vikariatet kan rettes til enhetsleder Oddveig Børset, tlf. 95899412 eller legekontorets leder Ruth Elsbet Digre, tlf.97565100

Send søknad pr. post til Midtre Gauldal kommune, Helse og familie, Rørosveien 11, 7290 Støren eller på epost til postmottak@mgk.no

Søknadsfrist 31.01.23
Søknaden merkes 2023/15
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Midtre Gauldal Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Oddveig Børset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95899412
E-post: odb@mgk.no
Navn: Ruth Elsbet Digre
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97565100
E-post: red@mgk.no
Søknad
Søknad merkes: 2023/15
Søknad sendes: Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Send søknad på mail
Arbeidssted
Midtre Gauldal legekontor
Rørosveien 1
7290 STØREN