Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Sykehuset Østfold er det cirka 2 900 fødsler årlig. Pasientene kommer hovedsakelig fra Østfold (inkl. Ås, Vestby, Frogn).  Kvinneklinikken er organisert med to fødeavdelinger, en normalenhet med tilhørende barselrom og en for risikofødende. Det er til sammen 9 fødestuer og 28 barselrom. Observasjonsposten for gravide med 9 senger er tilknyttet fødeseksjonen som håndterer risikofødende. Kvinneklinikken har egen gynekologisk seksjon med 9 senger. All døgnaktiviteten til kvinneklinikken er i samme etasje, og fødestuene ligger i kort avstand til operasjonsavdelingen og Nyfødtintensiv avdeling.

Kvinneklinikken er landets 6. største og har virksomhet på 2 steder, i Moss og Kalnes. Hovedaktiviteten er på Kalnes, i Moss er det dagkirurgi og deler av gynekologisk poliklinikk.

Den poliklinisk virksomheten vår utgjør omtrent 26 500 konsultasjoner årlig. Poliklinikken består av fødepoliklinikk, barselpoliklinikk, urodynamisk poliklinikk, gynekologisk poliklinikk og akutt føde/gyn poliklinikk. Vi har stor elektiv operasjonsvirksomhet med operasjonsteam hver dag på Kalnes og 4 dager på dagkirurgen i Moss. Vi utfører i tillegg mindre gynekologiske inngrep på egen polikliniske operasjonsstue på vår gynekologiske poliklinikk i Moss. Fra 2020 startet vi med robotassistert kirurgi. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Ø-hjelps mottak
 • Gynekologisk seksjon
 • Føde/barsel seksjon
 • Elektiv og akutt kirurgi
 • Deltagelse i avdelingens undervisning, supervisjon av LIS
 • Rapportere og dokumentere i henhold til gjeldende lov og prosedyre
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og ta i bruk ny teknologi
 • Bidra til kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, fagutvikling og forskning
 • 9-delt vaktordning med 3 leger tilstede (primærvakt, sekundærvakt og tertiærvakt)

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon og spesialistgodkjennelse 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert
 • Det forutsettes at søker behersker norsk/skandinavisk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Nyttige linker med informasjon om Østfold; Visit Østfold, Mulighetsriket og International School.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum