Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Allmennleger og legesekretærer søkes til våre avdelinger i på Fornebu, i Stavanger (Hinna) og Trondheim (sentrum)
 
Moloklinikken er en kunnskapsbedrift som tilbyr helsetjenester innen tre hovedområder: Spesialistavdeling, Privatlegeavdeling og en avdeling for Helserådgiving.
 
Som følge av økt oppdragsmengde søker Moloklinikken dyktige og dedikerte allmennleger og legesekretærer til våre avdelinger i Oslo, Stavanger og Trondheim.
 
Molo Privatlege er en allmennlegetjeneste som tilbyr forebyggende helsekontroller og løpende oppfølging av medlemmer. Vi jobber i team sammen med helsesekretær, sykepleier, fysioterapeut og psykolog, og i team med legespesialister når dette er nødvendig. Allmennlegen er det sentrale elementet i ordningen og har koordinerende rolle i forhold til de andre faggruppene.
 
Vi tror at faglig dyktighet kombinert med tid til å bli kjent med den enkelte pasient, kontinuitet, tverrfaglighet og god service er viktige forutsetninger for å levere en helsetjeneste som motiverer, forebygger og ivaretar kundene på en best mulig måte.
 
Du må:
•være faglig dyktig, løsnings- og serviceorientert.
•ha god oversikt over det offentlige og private helsetilbudet i Norge.
•ha gode kommunikative egenskaper og være en god relasjonsbygger.
•beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig, på et svært høyt nivå.
 
Vi kan tilby et utviklende fagmiljø, gode kollegaer, topp moderne klinikker, engasjerende kunder, fleksibel arbeidstid, samt gode lønns og arbeidsvilkår.
 
Tiltredelse og lønn etter avtale.
 
Spesifiser i søknaden hvilken lokasjon du søker jobb på, Fornebu, Stavanger (Hinna) eller Trondheim sentrum.
 
For mer informasjon om legestillingene, ta kontakt med en av våre to allmennleger på Fornebu:
Fredrik Skogstad Sommersel
Mobil: 976 49 883
 
Øystein Ebeltoft Andersen
Mobil: 915 77 626
 
For spørsmål vedr legesekretærstillingene, andre spørsmål kontakt driftsleder Moloklinikken, Hege Haugnæss
 
Mobil 900 56 250
E-post: hege@moloklinikken.no
 
Søknad sendes til driftsleder Moloklinikken/ teamleder Privatlege :
Hege Haugnæss
Mobil 900 56 250
E-post: hege@moloklinikken.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Moloklinikken
Moloklinikken Privatlege
Kontaktperson
Navn: Hege Haugnæss
Tittel: Driftsleder Moloklinikken/teamleder Privatlege
Telefon: 90056250
E-post: hege@moloklinikken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Lege/legesekretær + ønsket lokasjon
Send søknad på mail
Arbeidssted
Fornebu, i Stavanger (Hinna) og Trondheim (sentrum)
Fornebu, i Stavanger (Hinna) og Trondheim (sentrum)
4020 STAVANGER