Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Hva skal til for at du vil bli fastlege i Arendal?

Arendal kommune har et stort behov for nye fastleger. Alle listene er stengte, mange ønsker å redusere sine listestørrelser og flere fastleger nærmer seg pensjonsalder. I tillegg kommer at byen venter en betydelig befolkningsvekst de kommende årene.

Vi har i alt 6 ledige fastlegeavtaler / fastlegestillinger ved:
  • Hisøy legesenter
  • Bjønneslegene
  • Legegruppen Arendal
  • Havblikk allmennlegesenter (eventuelt deleliste)
  • Faste leger til Legevakten i Arendal – på fastlønn eller i næring; dagtid eller turnus
For alle disse stillingene gjelder overtagelse av etablerte lister, også fra andre legesentre.
Vi henvender oss derfor til deg som er ferdig utdannet lege, med norsk autorisasjon, og ber deg ta kontakt for at vi sammen kan finne de beste muligheter og arbeidsbetingelser for at du kan trives som fastlege i Arendal. Vi søker både leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin.


Arbeidsoppgaver
Oppgaver som fastlege

Alle fastleger i Arendal plikter å delta i den interkommunale Legevakten i Arendal, som er en svært veldrevet legevakt for ti samarbeidende kommuner. Legevakten ligger nå i Sørlandet Sykehus Arendal, men vil flytte inn i eget bygg sammen med Kommunal Akutt Døgnenhet (tilsvarende KAD). 

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege

Du kommuniserer tydelig på norsk. Deltar i samtale med pasienter og pårørende, og oppfatter nødvendig informasjon som må følges opp og/ eller formidles videre skriftlig og muntlig 

Vi tilbyr
Vi kan tilby ALIS leger fastlønn med bonusordning, eller næringsdrift. Vi kan også kombinere stillinger som fastlege med legevaktslege eller helsestasjonslege, og kan tilby deltidsstillinger. For spesialister i allmennmedisin vil vi også kunne tilby etableringstilskudd.

Send noen ord om deg selv og dine forventninger og ønsker, så etablerer vi kontakt og diskuterer oss frem til gode løsninger. 

Har du spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte kommuneoverlege Erik L Werner.

Søknader sendes via webcruiter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktperson
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91768413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sam Eydes plass 2
4801 ARENDAL