Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF v/ Klinikk for psykisk helse har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:
* Seksjon i Arendal består av fire enheter

* Seksjon i Kristiansand består av syv enheter

* Seksjon for voksenhabilitering (HAVO) som består av to enheter, lokalisert på Kongsgård og Bjorbekk

Seksjon for voksenhabilitering har ansvar for spesialisert habilitering for voksne personer med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse av sammensatt karakter i hele Agder. Seksjonen har et bredt tverrfaglig, spennende og trivelig arbeidsmiljø med ca 25 årsverk fordelt på psykologspesialister, spesialpedagog, barnevernspedagog, psykiatere, nevrologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionom, tekniker og fysioterapeuter.

Ved seksjonen er det fra 01.04.2023 ledig en 100 % stilling for psykiater med spesialisering innen enten voksen- eller barn-/ungdomspsykiatri. Tjenestested vil hovedsaklig være ved enheten i Kristiansand, med ambulant virksomhet ut fra denne enheten.  

Oppstartstidspunkt vil kunne endres ved behov.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i seksjonens inntaksteam
 • Utredning av henviste pasienter i tverrfaglige team
 • Diagnostisering av sammensatte diagnoser
 • Differensialdiagnostisering
 • Behandling, herunder medisinering av psykiske tilleggslidelser og atferdsutfordringer
 • Bidra med veiledning til både pasienter, pårørende, kollegaer i seksjonen, andre sykehusavdelinger og til kommunale tjenester
 • Samarbeide med andre involverte instanser og avdelinger eks. fastleger, DPS, HABU, ABUP og døgnposter i Psykiatrisk sykehusavdeling, SSHF

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksen- eller barne-/ungdomspsykiatri, med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra habiliteringsfeltet er ønskelig
 • Interesse for feltet er helt nødvendig
 • Søker må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Profesjonell, tålmodig, ansvarsbevisst og vennlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner og godt humør
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bidra i etiske vurderinger
 • Evne til å arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen habiliteringsfeltet
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Godt, inkluderende arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og godt humør
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Poliklinisk og ambulant virksomhet, kun dagarbeid
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn- og permisjonsordning etter gjeldende regulativ
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Tone Bjerkelund
Tittel: Overlege
Telefon: 958 98 099
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Arnhild Daasvatn
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 909 91 214
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand
Bispegra 40
4632 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image