Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Har du lyst til å bli en del av vårt LIS 2/3 team?

Vi har ledig 2 faste stillinger som LIS 2/3 innen kardiologi/gastroenterologi/generell indremedisin ved Medisin øvre Telemark.

Som LIS 2/3 vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Etter hvert når du føler deg klar, vil du få ansvar for egne polikliniske pasienter ut i fra det fagområdet du ønsker å fordype deg i. 

Avdelingen har et engasjerende arbeidsmiljø og fokus på kompetanseheving ved blant annet mye bruk av simuleringstrening. Den avtalte arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager. LIS 2/3 deltar i en 8-delt vaktlinje og har primæransvar i akuttmottak, på sengepost eller ved felles overvåkningsenhet.

LIS har tilstedevakt hele døgnet og støttes av bakvakt, som alle bor i et område med maks 10 minutters kjørevei. 

Avdelingen har 22 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling. Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatikapoliklinikk og dialyseenhet. 
Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest-Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44 000.
Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.

Vi søker deg som er engasjert i ditt arbeid og kolleger, og ønsker å delta i videreutviklingen av din egen arbeidsplass.

Fastleger med behov for sykehusår oppfordres til å søke.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av søkerne som foreligger.

Oppstart etter avtale med avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver

Generell indremedisin:

 • Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet
 • Etter hvert poliklinikk ved klinikkens seksjoner (hjerte, nyre, lunge, gastro, hematologi og infeksjonsmedisin)
 • Aktiv deltakelse i avdelingens internundervisning  
 • Veiledning av LIS 1   

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS 1/turnustjeneste
 • Erfaring og interesse for akuttmedisin vil bli vektlagt
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Håndtere  høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper
 •  

Vi tilbyr

 • Læringsmål innenfor generell indremedisin. Læringsmål for Lis 2/3 i stor grad innenfor gastro/hjerte/lunge, samt nyre og hematologi. Samarbeid med Skien må påregnes.
 • Avdelingen har et aktivt og engasjert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og forskning
 • Varierte arbeidsoppgaver og god tilgang til prosedyrelæring
 • Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling er besatt av spesialister i generell indremedisin. I overlegestaben er det grenspesialister i hjertesykdommer, nyresykdommer, endokrinologi og fordøyelsessykdommer. To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad.
 • Egen veileder
 • Kurs og fordypningsdager
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Terje Hegard
Tittel: Overlege
Telefon: 35021374
Navn: Anne Olaug Aase
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91790375
E-post: aaao@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden