Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Er du vår nye overlegekollega?

BUPA VVHF har en stor stabil overlegegruppe, men vi trenger flere overleger og utlyser nå to nyopprettede overlegestillinger. Arbeidssted avtales ved tilsetting.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fem områdeseksjoner. Områdeseksjonene er: Seksjon for akutt, Seksjon for utredning, og Seksjon for Nevropsykiatri som er lokalisert i Drammen, samt Seksjon for behandling og Seksjon for spiseforstyrrelser som er i Bærum. Alle døgnseksjonene i avdelingen skal flytte inn i Nytt sykehus i Drammen i 2025, og vi jobber nå med å videreutvikle tjenestetilbudet til å passe inn i nytt sykehus. 

Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Det er etablert dialogbaserte inntak sammen med alle de store kommunene, og i høst har vi i samarbeid med alle kommunene i opptaksområdet opprettet 6 FACT-ung team.  Vi er opptatt av fagutvikling, kontinuerlig forbedring og innovasjon. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedrings- og innovasjonsprosjekter, samt forskningsprosjekt, blant annet ADHD-FoF som er et forsknings- og fagutviklingsprosjekt om involvering av barn og ungdom i behandling av ADHD. Vi bruker medisinsk simulering, inkludert VR simulering i opplæring av nyansatte LIS leger.

Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyrå.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser 
 • Være en aktiv bidragsyter i utviklingsarbeidet av tjenestetilbudet ved både ved egen seksjon og i avdelingen
 • Tett samarbeid med foresatte, førstelinjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten 
 • Veiledning og undervisning av LIS 
 • Det er valgfritt for overlege om man ønsker til å delta i avdelingens vaktordning, dette avtales nærmere ved tilsettelse. 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter:

 • Du må inneha norsk autorisasjon.
 • Det er ønskelig at du er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men vi tar også gjerne imot søknader fra LIS i barne- og ungdomspsykiatri med kort tid igjen til spesialitet
 • Du må inneha førerkort
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner. 
 • Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • En avdeling med et godt kollegialt legemiljø med en stor, engasjert og stabil legegruppe
 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland.
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Oppstartstidspunkt avtales ved ansettelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Barne- og ungdomspsykiatrisk avd (BUPA), Vestre Viken
Valbrottveien 17
3024 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image