Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Østfold og kommunene i Helsefellesskapet Østfold som til vanlig har ordinært utdanningsløp for LIS-1 leger har nå en felles utlysning for sommervikarer for 2023.

Er du medisinerstudent med lisens eller cand.med. i påvente av LIS 1 tjeneste ser vi frem til å motta din søknad om sommerjobb hos oss.

I Sykehuset Østfold er det kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og klinikk for medisin som det kan søkes på i aktuell annonse. Kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og klinikk for medisin er organisert i fagseksjoner som har ansvar for diagnostikk og behandling innen de forskjellige fagområdene. Sykehuset Østfold søker etter sommervikarer i 100 % stillinger i ukene 25 – 33, med et samlet behov for 17  stillinger i vaktlinjer og 47 stillinger til postarbeid.

Kommunene i Helsefellesskapet er organisert med helhetlige tjenester i kommunen og har behov for sommervikarer i institusjoner, sykehjem og i kommunenes legevakter. Kommunene i Helsefellesskapet søker sommervikarer i 100 % stillinger i ukene 25 – 33, med samlet behov for til sammen 18 stillinger.

Søker må presisere følgende i søknaden:
Hvilket fagområde ønsker du i sykehuset? Sett prioritet 1 – 3. Spesifiser om du ønsker å gå vakter i akuttmottaket eller å være postlege.
Hvilken kommune i Helsefellesskapet ønsker du? Sett prioritet 1 – 3. Spesifiser om det er spesielle områder i kommunehelsetjenesten du ønsker.

Søker må oppgi to referanser fra praksis eller relevant arbeidserfaring.

Søker må legge inn all dokumentasjon på jobberfaring sammen med søknaden.
 

Arbeidsoppgaver

I spesialisthelsetjenesten:

 • Selvstendig pasientarbeid, innen elektiv og øyeblikkelig hjelp
 • Deltagelse i vakter og visittarbeid
 • Daglig supervisjon

 I primærhelsetjenesten:

 • Selvstendig pasientarbeid
 • Arbeid mandag til fredag kl. 0800-1600
 • Avtalt supervisjon
 • Tverrfaglig samarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Søker må dokumentere norsk autorisasjon eller lisens
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Kjennskap til , Geriaca, Dips, elektronisk kurve, elektronisk tavle og Gat er en fordel
 • Søker må legge inn all dokumentasjon på jobberfaring sammen med søknaden
 • Erfaring fra sykehus og/eller legevakt i Norge
 • HHLR/AHLR
 • Søker må oppgi 2 referansepersoner fra praksis eller relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges spesielt
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • God læringsarena med høyt tempo 
 • Et spennende og godt fagmiljø med varierte oppgaver
 • Opplæringsdager etter behov
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Tilbud om LIS 1 søkerkurs: " Veien til verdens beste LIS 1 søknad"

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Arbeidssted
Klinikk for medisin: alle fagområder - Klinikk for kirurgi: kirurgisk og ortopedisk avdeling - Kommuner: Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Marker, Råde, Moss, Vestby og Halden Kommune 
Kalnesveien 300
1714 Grålum