Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca 575 000 innbyggere og befinner seg ca 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum. 
Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus betjener en barnepopulasjon på 125 000 fra et demografisk variert opptaksområde. Med sine drøyt 300 ansatte er klinikken en av Norges største barneavdelinger.
BUK består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling kontortjenester og Avdeling leger.

Vi søker nå etter ny seksjonsleder i Avdeling leger
Avdeling leger ledes av Avdelingsleder for leger og avdelingen. Seksjonslederen er medlem av Avdeling for leger sin ledergruppe. Klinikken er organisert i matrise, og Avdeling for leger har et overordnet ansvar for å bemanne de andre avdelingene med legeressurser, og at all medisinskfaglig virksomhet er forsvarlig. Som medlem av Avdeling for leger sin ledergruppe forventes det at vedkommende i tillegg til ansvar for egen seksjon, ser hele klinikken sitt behov i beslutningsprosesser.

Seksjonslederstillingen er organisatorisk plassert på nivå 4.

Seksjonsleder har ansvar for koordinering og organisering av det daglige legearbeidet på avdelingen, inklusiv ansvar for alle overlegenes vakt- og turnusplanlegging, utenom nyfødtlegene og dagarbeidet på Avdeling for barnehabilitering, samt et medansvar sammen med andre seksjonsledere at legeressursene til enhver tid er best mulig fordelt.

Seksjonsleder vil inneha funksjonen som medisinskfaglig rådgiver for avdelingsleder ved Avdeling for barn og ungdom når avdelingsleder ikke har medisinskfaglig bakgrunn. Seksjonslederen har personalansvar for alle overleger bortsett fra de som har sitt hovedarbeidsområde ved Avdeling for nyfødte og Avdeling for barnehabilitering. Seksjonslederen har også et faglig lederansvar for alle leger som i perioder har arbeidsoppgaver ved Avdeling for barn og ungdom.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold som vi ser på som en stor styrke for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar, inkl. bemanning, rekruttering og sykefraværsoppfølging
 • Fag- og driftsansvar Avdeling Barn- og ungdom
 • Medisinsk faglig rådgiver for avdelingsleder avdeling Barn- og ungdom
 • Klinisk arbeid i henhold til faglig kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i barnesykdommer
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig at søker har ledererfaring, men det er ikke et krav
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemning

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, fleksibelt og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for medisinsk fagutvikling, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsavdelinger i umiddelbar nærhet til Oslo
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et meget godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Ole Frederik Zimmer
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 906 34 993
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, BUK avd leger
Sykehusveien 25
1478 Nordbyhagen
Søk på stillingen