Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Nordre Aker oppretter 50 % stilling som assisterende bydelsoverlege for å styrke bydelens kapasitet og kompetanse innenfor samfunnsmedisin. Det kan være aktuelt å øke stillingsbrøken i en periode for å ivareta medisinsk ledelse av bydelens akuttmottak for flyktninger, som ble opprettet i 2022 og som videreføres i 2023.
Stillingsinnehaver skal rette seg etter de til enhver tids gjeldende retningslinjer og bestemmelser som gjelder for ansatte i Oslo kommune
Søkere oppføres på offentlig søkerliste; kun elektroniske søknader aksepteres
Stillingen sorterer i linje under bydelsoverlegen som også er avdelingsdirektør for Avdeling folkehelse, miljø og samfunn. Denne plasseringen kan endres.   

Arbeidsoppgaver
 • medisinsk-faglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern, helsemessig beredskap
 • forvalte ansvar og myndighet i henhold til relevant lovverk og delegerte fullmakter
 • bidra til samhandling mellom bydelshelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • bistå bydelsoverlegen med planlegging og administrering av fastlegetjenesten 
 • stedfortreder for bydelsoverlegen ved dennes fravær  
Kvalifikasjoner
 • Lege som er spesialist eller under spesialisering i samfunnsmedisin
 • Erfaring fra tilsvarende type stilling vektlegges
 • Erfaring fra kommunal forvaltning og saksbehandling er en fordel
 • Interesse for migrasjonshelse er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner; rollebevissthet; vilje til fleksibilitet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • Godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Bredt oppgaverepertoar
 • Lønn i samsvar med tilsvarende stillinger i Oslo kommune
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Bydel Nordre Aker
Kontaktperson
Navn: Tom Berner Sundar
Tittel: Bydelsoverlege og avdelingsdirektør
Telefon: 45484047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nydalsveien 21
0483 OSLO