Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Du er velkommen som søker til Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum 2!

Om oss:

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og deler av Holmestrand med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.
Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud.

I Poliklinikken Sentrum 2 er vi 28 årsverk, hvorav 5 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Som overlege hos oss deltar du i et av tre allmennpsykiatriske team som består av psykologspesialister, psykologer, overleger, LIS og klinisk vernepleier/spesialsykepleier. Vi har et godt arbeidsmiljø og samarbeider mye innad i og på tvers av teamene. Legegruppen i Drammen DPS har ukentlige møter. Vi har regelmessige fagmøter med interne og eksterne foredragsholdere.  
Vi er opptatt av faglig utvikling, og har flere pågående fagprosjekt; veiledningsgruppe med ferdighetstrening i BET (basal eksponeringsterapi), eMestring, Checkware, utvikling av behandlingstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, og et bredt gruppebehandlingstilbud som er under stadig utvikling og drives frem av engasjerte fagpersoner. Gruppetilbudet består i dag av MBT prosessgruppe og psykoedukativ gruppe, sosial fobigruppe, spiseforstyrrelsesgruppe, stabiliseringsgruppe, MCT-grupper for depresjon og GAD, insomnigruppe, psykoedukative grupper for ADHD, Aspergers syndrom og bipolar affektiv lidelse. Ulike yrkesgrupper deltar om ønskelig inn i gruppebehandlingstilbudet som del av kompetanseutvikling og variasjon i arbeidsoppgavene. Fra nyåret 2023 starter vi også opp et prosjekt med implementering av kunnskapsbasert traumebehandling, med bistand fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).'

Ta gjerne kontakt for en uformell prat! 

Vi har nå ledig fast 100% stilling for psykiater som ønsker å ta del i et spennende fagmiljø. LIS med relevant erfaring er og velkommen som søker. Relevante kandidater vil bli fortløpende innkalt til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Veiledning av LIS-leger
 • Bistå kollegaer med medisinskfaglig vurdering ved behov
 • Bidra til fagutvikling og til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov
 • Det vil kunne være mulighet for å delta i felles hjemmevaktsordning ved Drammen DPS; for tiden 12-delt 
 • Deltakelse som gruppeleder kan være aktuelt om du ønsker

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri med relevant klinisk erfaring innen fagfeltet
 • Dersom du er LIS i psykiatri med relevant erfaring er du velkommen som søker!
 • Inneha norsk autorisasjon, og kunne beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer  

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Vi ønsker leger med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med seksjonens behov
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges   

Vi tilbyr

 • Et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse, og gode legekollegaer
 • Gode muligheter for faglig utvikling og etter/ videreutdanning om ønskelig
 • Mulighet for å delta som terapeut i seksjonens brede gruppebehandlingstilbud
 • Mulighet for å delta i grupper for ferdighetstrening i BET (basal eksponeringsterapi)
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon, 30 minutter togtur fra Oslo
 • Konkurransedyktig lønn
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Tiltredelse etter avtale  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Stian Langli
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99334623
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Drammen DPS Poliklinikken Sentrum 2, Vestre Viken
Øvre Strandgate 2
3018 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image