Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
 

Har du lyst på en spennende og utfordrende spesialisering, da er dette muligheten for deg.
Hematologi er et fag i rask utvikling, det skjer store endringer i både diagnostikk og behandling. Vi vil gi våre pasienter den beste behandling av personale med god kompetanse og ønsker derfor leger som har lyst til å fordype seg, gjerne etter hvert ta en doktorgrad.

Avdeling for kreft og blodsykdommer består i dag av sengepost med 18 senger, en
omfattende poliklinisk virksomhet og et ambulant palliativt team. Seksjon for hematologi i Skien har ansvar for malign og benign hematologi i tillegg til lymfomer. Vi har samarbeidsavtale med OUS vedrørende behandling av pasienter etter HMAS.

Kreft er et satsingsområde og et senter for kreft og blodsykdommer med poliklinikk,
infusjonspoliklinikk, sengepost og stråleterapi skal snart på plass.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker store deler av utdanningsløpet i hematologi. Dagstillingen ved avdeling for kreft og blodsykdommer vil ivareta mange av læringsmålene innen både benign og malign hematologi.  Den generelle indremedisinske tjenesten vil kunne gjennomføres ved de ulike fagseksjonene i medisinsk klinikk.  

Vi ser behov for å øke antall LIS hematologi og vil nå ha 3 LIS hematologi som er 100% tilknyttet avdeling for kreft og blodsykdommer. I tillegg vil vi ha en LIS 2 i rotasjon tilknyttet medisinsk klinikk og vakttjenesten der.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av hematologiske pasienter inkludert lymfompasienter på poliklinikk og sengepost
 • Visittvakt ved avd. for kreft og blodsykdommer hver 12. helg (medisinsk klinikk har vaktansvar 24/7)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege/lege med lisens som etter regelverket kan legges til grunn for oppstart i LIS-stilling
 • Må mestre norsk skriftlig og muntlig
 • God skriftlig dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kolleger

Vi tilbyr

 • Er du engasjert og ønsker en god faglig utvikling, kan vi tilby dedikerte veiledere med høy faglig kompetanse
 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Augestad Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90196631
Navn: Lloyd Frode Ramslien
Tittel: Overlege
Telefon: 41554079
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for kreft og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien