Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus lyser ut to 6 måneders 100% vikariater for deg som ønsker et spesialiseringsløp innen radiologi. Mulighet for forlengelse ved internt opprykk. Tiltredelse etter avtale. 

Avdelingen er stor med over 200 ansatte fordelt på ca 65 leger, 120 radiografer og 30 sekretærer. Foruten hovedavdelingen på sykehuset har vi geografisk adskilte satellitter i Egersund, Sandnes og Hillevåg. Brystdiagnostisk Senter er en egen enhet i Hillevåg. Avdelingen disponerer et fullt spekter av radiologiske modaliteter og har en moderne maskinpark inklusiv nukleærmedisin med PET-CT.

Som universitetssykehus har vi tilhørende avanserte medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomifunksjon, kreftkirurgi, ortopedisk kirurgi, neonatalenhet med mer. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner ved å være seksjonert i fagspesifikke grener som thoraxradiologi, onkologisk radiologi,hjerteradiologi, øre-nese-hals radiologi, nevroradiologi, gastroradiologi,uroradiologi, gynekologisk radiologi, muskel- og skjelett radiologi, pediatrisk radiologi, intervensjonsradiologi, bryst- og endokrin radiologi (BDS) og nukleærmedisin med PET-CT.

Avdelingen har fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Vi tilbyr hele spesialiseringsløpet innen radiologi hos oss med rotasjon innom alle fagseksjonene. 

Vår forskningsplattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory), driver radiologirelatert forskning og utvikling med satsningsområder innen bruk av AI, maskinlæringog avansert bildediagnostikk. Avdelingen har pågåendeforskningsprosjekter og fokus på å tilrettelegge for både post-doc. forskning ogPhD løp

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Med fokus på læringsmål delta i avdelingens daglige drift samt under fagseksjonering med klinisk radiologisk arbeid. Dette innebærer tolkning og beskrivelse av radiologiske undersøkelser; røntgen, ultralyd, gjennomlysning, intervensjon, CT, PET-CT og MR.
 • Holde demonstrasjoner tilknyttet de fagseksjoner man tilhører.
 • Delta i gjeldende vaktordning for LIS som pr. nå er 12-delt tilstedevakt og 36-delt mellomvakt. Eget intervensjonsvaktsjikt og 18-delt bakvaktssjikt.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning og bidra med faglige innlegg.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge.
 • Godkjent LIS 1/turnustjeneste.
 • Erfaring fra LIS arbeid innen radiologi vektlegges.
 • Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og under press.
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst.
 • Faglig nysgjerrighet, evnen til å erverve seg ny kunnskap, evnen til å tenke tredimensjonalt og god formidlingsevne vektlegges positivt.
 • Forskningsinteresse og forskningserfaring (publikasjoner, PhD) vektlegges positivt.  

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Høyt faglig nivå.
 • Alle læringsmålene til spesialistutdanning i radiologi kan oppnås hos oss.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Et stort, mangfoldig arbeidsmiljø med støttende, engasjert kolleger og veiledere.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Mjelde Røsbak
Tittel: Seksjonsoverlege LIS og UAO radiologi
Telefon: 91618063
E-post: karianne.mjelde.rosbak@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi / leger radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image