Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for LIS 2 /3 ved generell/kirurgisk seksjon Stord sykehus. Stillinga er ledig fra ca 20.02.2023 . Hos oss er du en av foreløpig 6 Lis 2/3 leger som har delt vakt. Det pågår et arbeid for å øke opp med 1 stk Lis 2/3 til, slik at det samlet kan  bli 7 stk Lis 2/3 framover. Dette vil gi en bedre tjeneste med oppdekning av Lis 2/3 i mottak fremover. 

Stord sykehus er nærsykehuset for ca 50 000 innbyggere. Vi har akutt beredskap for føde og kirurgi ved sykehuset. Den kirurgiske sengeposten har 20 senger fordelte på kirurgi og ortopedi. Vi har urologi tjeneste i samarbeid med Haugesund sykehus. Det er tett samarbeid mot Haugesund sykehus som også er en del av Helse Fonna HF og Helse Bergen HF. 

Det er pr dd ca  18 mnd tellende tjeneste for kirurgi ved Stord sykehus. Det blir arbeidd mot at utdanningsløpet går gjennom en periode ved Haugesund sykehus, før du må videre til universitetssykehus i siste del. Det er felles vaktordning for Lis 2/3 ortopedi og Lis 2/3 kirurgi. 

Hos oss kjem du raskt i gang med operasjoner og du vil få mye operasjons-tid planlagt. Opplæring, kursing og undervisning tilrettelegges det for. 

Arbeidsoppgåver

 • Vanleg kirurgisk teneste på sengepost, operasjon og poliklinikk
 • Felles vakt for fagområda generell kirurgi og ortopedi
 • 6-delt vaktordning med helgevakter fra ny tjenesteplan som trer i verk fra 03.01.22
 • Sjukehuset har akuttfunksjon for traume, kirurgi og føde
 • Når det gjeld elektive prosedyrar er hovudfokus laparaskopisk cholesystektomi, laparascopiske- og open hernie kirurgi, endovaskulær varisekirurgi, proktologi, sårbehandling og diverse mindre kirurgiske prosedyrar
 • Rettleiing av Lis 1 legar er ei viktig arbeidsoppgåve

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ett krav
 • Må ha god norsk muntlig og skriftlig kunnskap  
 • Må ha gode data kunnskaper
 • Arbeid på tilsvarende sykehus med vakttjeneste som lege er en fordel 
 • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste 

Personlege eigenskapar

 • Fagleg fokus
 • Selvstendig 
 • Ansvarsbevisst
 • Arbeidsom
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivest i eit aktivt og travelt miljø
 • Lika varierte utfordringar

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift( IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Konkurransedyktig pensjonsordning, Yrkesskadeforsikring, gruppe livsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldande overenskomst 

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Bodo Gunther
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 53491000
Navn: Aud Lisa Kjøl
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53491039
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord