Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved St. Olavs hospital er det opprettet 2 nye faste rotasjonsstillinger for overleger i kardiologi med snarlig tiltredelse. Stillingene innebærer rotasjon mellom Medisinsk avd. Orkdal og Klinikk for hjertemedisin i Trondheim, hvorav 1/3 av tjenesten er i Trondheim. Ansettelsen vil være tilknyttet Medisinsk avd. Orkdal, Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin. 

Medisinsk avd. Orkdal Sjukehus er en generell indremedisinsk avdeling med stor kardiologisk aktivitet. Vi behandler pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt, men vi vil legge til rette for at du som kardiolog vil kunne jobbe mest mulig med ditt spesialfelt hos oss. Vi er et trivelig kollegium med 9 overleger, 11 LIS2/ LIS3 og 10 LIS1. Våre overleger har subspesialiteter innen kardiologi, gastroenterologi, lungemedisin og hematologi. Orkdal Sjukehus ligger ca. 40 km i pendleravstand fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser og p.t. gratis parkering.

Tjenesten ved Klinikk for hjertemedisin i Trondheim vil tilpasses etter nærmere avtale.

Førstegangsintervju kan gjennomføres digitalt dersom du ikke har mulighet til å møte opp på Orkdal Sjukehus. 

Dersom det i løpet av tilsettingsprosessen blir ytterligere ledige faste stillinger eller vikariater, kan det bli flere ansettelser.

Arbeidsoppgaver

 • Legearbeid på sengepost, poliklinikk og overvåkningsavdeling
 • Den som tilsettes vil inngå i gjeldende bakvaktsordning ved Medisinsk avd. Orkdal, med hjemmevakt på kveld og natt
 • Supervisjon av LIS2/3 og LIS1 innenfor generell indremedisin

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i indremedisin med en subspesialitet innen kardiologi, evt. kort tid før avslutning av spesialistutdanningen
 • Beslutningskompetanse innen generell indremedisin
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Tiltredelse etter avtale
 • En spennende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef – leger
Telefon: 72 82 92 49
E-post: Harald.Edsberg@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avd. Orkdal og Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger