Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingen er knyttet til Sentrum behandlingssenter (SBS) som er lokalisert i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Sykehus hvor Haugesund kommune er leietakere. SBS er en kommunal enhet som består av to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Stillingen det her gjelder er rettet mot gruppen for lindrende behandling i 6. etasje hvor 8 pasientsenger primært er forbeholdt pasienter som har fått en alvorlig og livsforkortende diagnose. Tilbudet er til de som har behov for lindrende behandling utover det en vanlig sykehjemsavdeling eller hjemmetjeneste kan tilby. 

Vi har behov for 20 prosent lege som fortrinnsvis kan arbeide to halve dager per uke på dagtid. Her er en viss fleksibilitet som kan tilpasses den enkelte søkers behov. Hovedoppgaven til personalet som er tilknyttet denne gruppen er å lindre smerter og andre symptomer, samt gi pasienten og deres pårørende støtte til å håndtere psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. SBS har i tillegg til denne stillingen 2 årsverk legetjenester. Det betyr at det vil være andre leger til stede i enheten hver dag som man kan samarbeide/konferere med. Dette er en spennende og lærerik arbeidsplass som vil gi den legen som ansettes stor grad av autonomi og muligheter for utvikling av fagområdet. Avdelingen samhandler med spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvar for pasientene som er innlagt på gruppe for lindrende behandling
 • Mottak av nye pasienter
 • Pårørendesamtaler
 • Utredning og behandling
 • Medikamentgjennomgang
 • Samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og rekvisisjonsrett 
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. 
  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeide strukturert og målrettet
 • Du må ha et særlig engasjement for denne pasientgruppen
 • Punktlig og pålitelig, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass med dyktige og engasjerte sykepleiere med lang erfaring innen fagområdet
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Gunstige forsikrings- og pensjonsordninger
 • Tiltredelse etter avtale 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Maria Ask
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 52 74 38 01
E-post: ingrid.maria.ask@haugesund.kommune.no
Arbeidssted
Karmsundgata 134
5528 HAUGESUND