Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å arbeide i en avdeling hvor fag og forskning har en fremtredende plass, og samtidig får være en del av et tverrfaglig og kompetent lag? Da er du legen vi søker etter!

Vi har ledig stilling for lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) med oppstart 01.03.2023.
Vi har ledig en fast stilling, og 2 vikariater med varighet ut året (2023), og mulighet for forlengelse.  
Stillingene er turnusarbeid i 100%, tilsvarende gjennomsnittlig arbeidstid 35,5 timer/ uke. Det må påregnes arbeid hver 4. helg. 

Hos oss vil du arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelige hjelp døgnenhet,
Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) Aker. KAD Aker har 72 pasientsenger.
Legetjenesten ved KAD består av 20 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin.
Avdelingen er godkjent for inntil 2 år allmennmedisinsk tjeneste i spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og er også godkjent for institusjonstjeneste i ny ordning.
Legene på KAD deltar i avdelingens kontinuerlige forbedringsarbeid og med intern undervisning i legetjenesten. Som ALIS lege hos oss får du individuell veiledning av spesialist i allmennmedisin.

Innleggelse på KAD skjer via akuttmottak, observasjonspost, legevaktslege, poliklinikker, spesialisthelsetjenesten og fastleger. Vår oppgave er å avlaste sykehusene, samt bidra til at Oslos befolkning skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det betyr at KAD er et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med akutt oppstått sykdom, avklart diagnose eller forverring av tidligere kjent kronisk lidelse, og som ikke trenger utredning i sykehus. KAD samarbeider tett med Oslos bydeler og fastleder, for å sikre gode pasientforløp. KAD er et tidsbegrenset tilbud, noe som skaper et høyt tempo og rask utskiftning av pasienter. På den måten har KAD hele tiden nye problemstillinger du kan møte på og lære av. 

KAD er en del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Avdelingen er lokalisert på Aker sykehus og samarbeider med OUS om lab- og røntgentjenester som muliggjør rask utredning for pasientene. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.

KAD er en del av Helseetaten i Oslo Kommune, og vår felles visjon er : "sammen for bedre Oslohelse". KAD skal bidra til bedre helse og økt livskvalitet for innbyggerne, blant annet ved fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid av pasientbehandling. Satsningsområder er gode pasientforløp, "hva er viktig for deg", bruk av teknologi i pasientbehandlingen og samhandling. Det pågår interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen. 

KAD er fremoverlent på digitalisering og har både digitale risikotavler, mobile tavler og digitale kompetanseplaner. Vi jobber for at alt som kan digitalisers, skal digitalisers.


Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientarbeid, innkomst og utskrivelser av pasienter, daglig medisinsk oppfølging.
Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell.

Kvalifikasjoner
Fullført LIS1
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Klinisk erfaring fra relevante avdelinger vektlegges

Personlige egenskaper
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling
Bidra til videreutvikling av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
Være et godt forbilde for kolleger.
Interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Vi tilbyr
Varierte kliniske arbeidsoppgaver
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
Fast lønn etter avtale, gode pensjonsvilkår.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktpersoner
Navn: Anila Hanif
Tittel: assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 45657842
E-post: anila.hanif@hel.oslo.kommune.no
Navn: Annette Berg
Tittel: assisterende leder legetjenesten
Telefon: 47697566
E-post: annette.berg@hel.oslo.kommune.no
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Telefon: 47697566
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO