Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk avdeling blir det en ledig LIS gjennomstrømningsstilling i 1 år og 11 måneder, fra 1. april 2023 til 28. februar 2025.  

Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 19 overleger og 6 LIS i gjennomstrømningsstillinger.

Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter "Rotasjonsrådet i Ortopedi" sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotesekirurgi, Hofteprotesekirurgi, Ryggkirurgi og Fot- og ankelkirurgi. 

Arbeidsoppgaver

 • LIS-ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene.
 • Det er vaktordning med for tiden 10-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene. 
 • Daglige rutiner og arbeidsoppgaver består av morgenundervisning, visittgang, poliklinikk og operasjoner. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • I en gjennomstrømningsstilling forventes det at du stort sett har gjort deg ferdig med ‘basis’-utdanningen (de basale læringsmål) for LIS ortopedi. 
 • Søkerne vil bli rangert etter tid igjen til spesialitet, operasjonserfaring og gjennomførte kurs.

Personlige egenskaper

 • Det legges også vekt på personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget og forskning, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevne, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Høy forskningsaktivitet. 
 • Store elektive pasient-volum med stor operasjonsvirksomhet for LIS.
 • Felles 4 uker sommerferie i juli.
 • Redusert aktivitet med muligheter for avspasering i julen og påsken

 

Vi ber om at følgende vedlegges søknaden (manglende vedlegg kan føre til at søknaden blir avslått):
1.     Oppdatert CV.
2.     Attester / referanser.
3.     Oversikt over tellende tjeneste til spesialiteten i ortopedi.
4.     Liste over gjennomførte inngrep og antall.
5.     List over gjennomførte kurs.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt utdanningsansvarlig overlege Stig Heir på SMS 92 25 07 61 eller e-post Stig.Heir@mhh.no.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92250761
Arbeidssted
Avdeling leger ortopedi, Martina Hansens Hospital AS
Dønskiveien 8
1346 Gjettum