Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Gamle Oslo søker en assisterende bydelsoverlege. Det er et 6 måneders engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert i avdeling Lokalsamfunn.

Bydelsoverlegefunksjonen ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydelsoverlegene etter nærmere avtale. 

Stillingen kan alternativt fylles av to personer i mindre stillinger. 
Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver
 • Samfunnsmedisinske oppgaver fordeles mellom bydelsoverlegene
 • Lovpålagte oppgaver og generell medisinskfaglig rådgivning
 • Legetjenesten, inkl. fastleger, LIS1, ALIS med mer
 • Arbeid tilknyttet bydelens legeplan
 • Deltagelse i samfunnsmedisinsk vaktordning i Oslo kommune vil kunne påregnes
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin eller allmennmedisin
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • God kjennskap til norsk helsevesen, og interesse for samfunnsmedisin og folkehelse
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Generelt gode IT-kunnskaper
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Er engasjert, strukturert og løsningsorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Setter høye standarder for faglig kvalitet, evne til nytenkning og god gjennomføringsevne
 • Arbeider selvstendig, tar initiativ og er effektiv
 • Tåler å stå i krevende situasjoner og håndtere stress
 • Stor læringsvilje og evne til å tilegne seg ny kunnskap raskt
 • God systemforståelse, administrativt og politisk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  
Vi tilbyr
 • Arbeidsoppgaver innenfor samfunnsmedisin, legetjenesten og smittevern
 • Å bli en del av en faglig engasjert avdeling. med fokus på tjenesteutvikling -  med innbyggeren i fokus.
 • Tverrfaglig samarbeid i bydelen med fokus på videreutvikling av tjenestetilbudet til bydelens beboere
 • Et stort og dedikert fagmiljø i Oslo kommune
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktperson
Navn: Simen Ravlo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 98908325
Arbeidssted
Hagegata 22-24
0653 OSLO