Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sør-Varanger kommune har ledig fastlegehjemmel fra 01.04.23. Hjemmelen er lokalisert til gruppepraksis ved Kirkenes legesenter der kommunens øvrige 11 fastlegehjemler, og 2 Lis1-leger, er samlet. Den ledige fastlegehjemmelen er meget veldrevet, betjent av samme fastlege siden innføring av fastlegeordningen i 2001, og før dette, tilsammen nesten 40 år. Listestørrelse er idag ca 750 pasienter med listetak på 600 og under reduksjon med naturlig avgang, men listetak kan forhandles.

Hjemmelhaver kan tilpliktes offentlige allmennmedisinske oppgaver i inntil 20% stilling i henhold til sentral kommuneavtale. Det forutsettes deltakelse i kommunal legevaktsordning, ca. 10-delt vakt. Kirkenes legesenter er en veldrevet  gruppepraksis i gode og moderne kommunale lokaler sentralt i Kirkenes. Legesenteret er velutstyrt med eget laboratorium, flere skiftestuer og utstyr for utførelse av relevante diagnostiske prosedyrer.  

Kirkenes legesenter A/S eies av fastlegene i fellesskap og ansetter hjelpepersonell samt sørger for felles driftsmidler. De enkelte legene driver privat som selvstendig næringsdrivende med egen liste. CGM allmenn benyttes som pasientjournalsystem.  
 
Hjemmelen utlyses med flere gode kommunale rekrutteringstiltak: 
  • Basistilskudd forsterket med 50% tillegg.
  • 4 mnd permisjon med full kommunal lønn hvert tredje år.
  • Kommunal gjenkjøpsgaranti etter tredje gangs utlysning, og 6 mnd etter oppsigelse.  
  • 2 uker med 100% kommunal lønn for kurs hvert år
  • 2 uker ferie med 100% kommunal lønn hvert år
I tillegg gis ALIS-tilskudd i henhold til sentral ordning for utdanningskandidater i allmennmedisin. Individuell veileder på Kirkenes legesenter garanteres.  
 
Beskrivelse:
Sør-varanger kommune har ca 10.000 innbyggere og er en stor kommune i utstrekning. Vi har skog, fjell, jakt, fiske og et yrende turliv. Administrasjonsstedet Kirkenes er et senter i Barentsregionen og har eget sykehus. Kommunen har flyplass med flere daglige avganger både til oslo og Tromsø, kun to timer direkterute til Oslo. Vi kan tilby et spennende fagmiljø med høy aktivitet og stor kompetanse innenfor allmennlegetjenesten. 

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Nærmere opplysninger om fastlegehjemmelen fås ved henvendelse til Mona Elisabeth Søndenå på telefon 78977660/635
 
Jobbe og bo i Sør-Varanger: 
Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger får du en rekke økonomiske fordeler, som nedskriving av studiegjeld, lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. 

For mer informasjon, se www.sprenggrenser.no.   
 
Søknad sendes: 
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronsik. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.  

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Inngåelse av avtale om stilling i kommunal stillingsprosent skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement, tariffavtaler etc.  

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sør-Varanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kjerstin Møllebakken
Telefon: +47 95154670
Navn: Mona Elisabeth Søndenå
Telefon: 78977660/635
Arbeidssted
Kirkenes legesenter
Storgata 2
9900 KIRKENES