Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Helse- og sosialavdelingen har ledig fast stilling som assisterende fylkeslege i 100% stilling, med snarlig tiltredelse. Vi søker etter en samfunnsengasjert lege som har lyst til å bruke sin medisinske kompetanse og erfaring inn i statsforvaltningen.

Om avdelingen
Helse- og sosialavdelingen har 32 medarbeidere med bred helsefaglig, sosial og juridisk kompetanse, eksempelvis leger, sykepleiere, sosionomer, vernepleier og jurister. Den som tilsettes vil derfor samarbeide med personer med annen fagkompetanse

Vi holder til i nye flotte lokaler på Fløyheia i Arendal!

Sentrale oppgaver for avdelingen er å bidra til gode helse- og omsorgstjenester til befolkningen i fylket og se til at den enkelte får oppfylt sine rettigheter etter helselovgivningen. Avdelingen fører tilsyn med helse- og omsorgstjenestene, helsepersonell og de sosiale tjenestene i fylket. Tilsynet skjer ved dels planlagte og dels hendelsesbaserte tilsyn mot kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre virksomheter.

Videre har vi ansvar for gjennomføring av statlig politikk, blant annet folkehelsearbeid, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, sosiale tjenester i NAV og oppfølging av statlige handlingsplaner. Avdelingen har dessuten et omfattende ansvar for tildeling av tilskudd til kommuner, i tillegg til utviklingsarbeid og informasjons- og veiledningsansvar.

Bli bedre kjent med oss ved å se vår rekrutteringsfilm på YouTube: https://youtu.be/deLyIYwt8hw

Arbeidsoppgaver
Den som ansettes i stillingen vil arbeide med saksbehandling, eksempelvis av rettighetssaker, hendelsesbaserte tilsynssaker og tvangsmedisineringssaker, samt delta i tilsynslag for planlagte tilsyn.

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:
 • medisinsk embetseksamen
 • arbeidserfaring som allmennlege, gjerne med godkjent spesialitet i allmennmedisin
 • godkjent spesialitet innen samfunnsmedisin vil være et fortrinn
 • god skriftlig- og muntlig framstillingsevne på norsk er et krav
 • Norsk førerkort
 
Personlig egenskaper
Vi vektlegger personlige egenskaper og søker en resultatorientert medarbeider med god arbeidskapasitet, initiativ og evne til å ta selvstendige beslutninger. I stillingen er det viktig å utvise god rolleforståelse og raskt inngi tillit. Videre vektlegges gode samarbeidsegenskaper, omstillingsevne, serviceinnstilling, og å jobbe strukturert, effektivt og målrettet. Jobben forutsetter at du er fleksibel og kan utføre noe reisevirksomhet.
 
Søkerne vurderes utfra kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper. De første 6 månedene er prøvetid.
 
Statsforvalteren tilbyr
 • lønn etter gjeldene avtaler i staten
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • godt sosialt- og faglig miljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger med fleksibel arbeidstid
 • flott nytt kontorbygg på Fløyheia i Arendal sentrum
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, låne-, og forsikringsordninger
Den som ansettes må kunne akseptere endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.
 
Vi ønsker mangfold
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
 
Nærmere opplysninger om stillingen får du av:
 • avdelingsdirektør og fylkeslege Aase Aamland, tlf. 370 17 838 / 91 69 49 76
 • assisterende fylkeslege Aud Garmann Askevold, 381 76 176 / 91 36 80 18
 
Søknad sendes elektronisk via lenke på denne siden. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.
 
Søknadsfrist: 22. januar 2023
Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Agder
Kontaktpersoner
Navn: Aase Aamland
Tittel: Avdelingsdirektør og fylkeslege
Telefon: 37 01 78 38 / 916 94 976
Navn: Aud Garmann Askevold
Tittel: Assisterende fylkeslege
Telefon: 38 17 61 76 / 913 68 018
Arbeidssted
Fløyveien 14
4838 ARENDAL