Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Behandlingstenkningen i avdelingen drar veksler på ulike teoritradisjoner. Noen sentrale kilder er strukturell dissosiasjonsteori, interpersonlig nevrobiologi, eksponeringsterapi, kroppsorienterte psykoterapeutiske tilnærminger, interpersonlig teori og tilknytningsteori, samt affektteori og mindfulnessbaserte tilnærminger. Vi kombinerer individuelle -og gruppebaserte metoder, og bruker psykoedukasjon som bidrar til en rød tråd gjennom behandlingsforløpet.

Det er pågående forsknings-prosjekter i vår avdeling, i tett samarbeid med Forskningsinstituttet ved Modum Bad. Denne nærheten mellom forskning og klinikk er enestående, og gir oss muligheter til kontinuerlig å ha prosjekter i gang.

Målgruppen er pasienter som har vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i oppvekst, og hvor lokal poliklinisk behandling ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Diagnostisk tilhører de kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser, med høy grad av komorbiditet. Avdelingen er organisert med fire team, som har spesialisert seg i en retning innen nevnte teorier. Hvert team består av en tverrfaglig gruppe på syv med lege/psykiater, psykologer-/spesialister og spesialutdannede miljøterapeuter, hvor det samarbeides tett rundt pasientens behandling. Samtidig er vi en samlet avdeling med fokus på fagutvikling og terapeututvikling.

Vi søker å være oppdatert på forskning og anbefalte behandlingstilnærminger ved komplekse traumelidelser. Det er derfor jevnlig kontakt og samarbeid med internasjonale fagmiljøer på området. 
Kompetansebygging hos den enkelte medarbeider er høyt prioritert.

Lege i spesialisering 100 % fast stilling 
LIS legene inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide inngående psykoterapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Ønsker du et spesialiseringsløp innen psykiatri? Og er Lis 2 eller 3?
Modum Bad samarbeider med Vestre Viken slik at det legges til rette for gjennomføring av 5 års tellende tjeneste for oppnåelse av læringsmål til spesialiteten. Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiseringen. Det tilrettelegges også for rotasjon til Modum Bads allmennpsykiatriske poliklinikk. Internundervisningen for LIS foregår i samarbeid med psykiatrisk avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt. 

Arbeidsoppgaver:
 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Deltagelse i veiledningsgrupper
Vi tilbyr et engasjert fagmiljø med motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Vi er en dynamisk avdeling i utvikling med fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet. Det er lagt til rette for jevnlig veiledning med kollegaer i avdelingen.

Vi ønsker oss en kollega som har:
 • Interesse for fagfeltet traumebehandling
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God norsk språk- og kulturforståelse
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr:
 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
 Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Søknad:
Vi ber om at du søker elektronisk.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Solveig Nævra Lie
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 928 84 517
E-post: solveig.lie@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND