Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

BUP Øvre Romerike har ledig fast stilling som lege i spesialisering fra 01.03.23 og 6. mnd. vikariat  for lege i spesialisering med mulighet for forlengelse, 01.03.23 - 01.09.23. Det må komme frem i søknad hvilke stilling/stillinger som søkes.  Avdelingen BUP, Ahus består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.
De som ansettes får sitt arbeidsforhold i Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP.

BUP Øvre Romerike dekker Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad kommune. Klinikken har 51 ansatte. Av disse er det 6 overlegestillinger og 4 stillinger for leger i spesialisering. Poliklinikken er organisert i 4 generalistenheter, en ambulant enhet, en sped- og småbarns enhet og en kontorfaglig enhet.                                                                                     
Alle søkere bes søke elektronisk. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling BUP sin hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere.
 • Arbeidet er organisert i tverrfaglige enhet. 
 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Fullført LIS 1-tjeneste er ønskelig, men leger uten LIS 1 tjeneste kan også søke på vikariat. 
 • Tjenesten er godkjent som sykehustjeneste for fastleger. 
 • Dersom det ikke skulle melde seg kvalifiserte søkere, så oppfordres du som venter på LIS1 til å søke. Du vil da gå i en LUT-stilling, (leger uten turnus), men vil få tjenesten i tellende poeng når du søker LIS1-stilling ved Ahus

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.                                                                                                                                                                                                                         
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Kan jobbe selvstendig
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder.
 • Søkere må ha førerkort for bil. 
 • Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet.
 • Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Lisbeth Ebbestad
Tittel: Seksjonsleder/overlege
Telefon: 63941600
Navn: Tina Nu Thuc Khanh Ton
Tittel: Overlege/enhetlseder
Telefon: 63941600
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, BUP Øvre Romerike generalist team 3
Henrik Bulls veg 111
2052 Jessheim