Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling har ca. 100 000 henviste pasienter pr. år. Avdelingen betjener fylkets befolkning med generelle radiologitjenester og har områdefunksjon for Vestfold/Telemark innen karintervensjon og PET/CT. Det er til sammen 29 overlegestillinger, 12 leger i spesialisering, ca 80 radiografer/bioingeniører og 23 merkantilt ansatte  ved avdelingen.

Nukleærmedisin er en faggruppe underlagt Radiologisk avdeling, Klinikk medisinsk diagnostikk. Pr i dag er det 2 overleger, 1 LIS-lege,  3 faste bioingeniører i tillegg til radiografer som roterer fra 3-delt turnus, tilknyttet faggruppen. SiV er godkjent som utdanningsinstitusjon for nukleærmedisin. Faggruppen har et fullstendig repertoar av ordinære nukleærmedisinske undersøkelser, med planare undersøkelser, SPECT-CT og PET/CT-undersøkelser.

PET/CT behovet er raskt økende og sykehusområdet trenger derfor å utvide PET-virksomheten. Til det trenger vi flere dyktige medarbeidere som kan utvide og utvikle den samlede nukleærmedisinske aktiviteten. Vi utlyser derfor 1 fast stilling som overlege ved Nukleærmedisinsk seksjon.

Stillingen er underlagt avdelingsoverlege Radiologisk avdeling. Det medfører pr nå ingen vaktbelastning.

 

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk arbeid innen nukleærmedisin

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist nukleærmedisin
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Håndtere høyt tempo
 • Arbeide selvstendig
 • Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner med egen og andre yrkesgrupper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Vi har et aktivt og godt arbeidsmiljø med høy og stabil kompetanse. Avdelingen holder til i lyse og moderne lokaler. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Sykehuset ligger sentralt i Vestfold med gode buss- og togforbindelser, samt kort avstand til Oslo. For mer informasjon om Vestfold, se Visit Vestfold 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Eirik Hornes Halvorsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 33 34 29 70
E-post: eirhal@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologi
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg