Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker etter en ny kollega ved Ortopedisk avdeling, Sørlandet sykehus Kristiansand.

Ortopedisk avdeling, Kristiansand er en del av klinikk somatikk ved Sørlandet sykehus HF.


Avdelingen har en ortopedisk geriatrisk sengepost med 22 senger, samt en poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Vi har ca 3 000 operasjoner på inneliggende pasienter, ca 900 dagkirurgiske inngrep og ca 15 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av året. Ortopedisk avdeling har 14 overleger og vi har få 9 leger i spesialisering som for tiden går i 9 delt turnus.

Sørlandet sykehus HF samarbeider med OUS i forbindelse med gruppe 1 tjeneste for leger i spesialisering.

Vi har nå fått godkjent en ny stilling for lege i spesialisering og søker etter lege i spesialisering nr 10.

Vi har ledig:

1 x 100 %  fast stilling som lege i spesialisering, tiltredelse etter nærmere avtale.

Spesialitet: Ortopedisk kirurgi.

Ved intern ansettelse vil annen stilling kunne bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Vaktarbeid på dagtid og Kveld/natt
  • Med i traumeteam.
  • Poliklinisk virksomhet
  • Dagkirurgi
  • Elektive operasjoner

Kvalifikasjoner

  • Gjennomført og godkjent turnustjeneste (LIS1)

Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø
  • Engasjerte medarbeidere
  • Avdeling med forskerkompetanse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Øystein Hjalmar Berg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 971 26 844
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image