Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Skogli har ledig 100% legestilling

Hovedoppgave:
 • Utføre pasientrettet legevirksomhet inkludert undervisning.
 • Bidra i et tverrfaglig samarbeid rundt pasienten.
 • Være bidragsyter for hele rehabiliteringsforløpet samt faglig drift av tilbudet.
 • Fordel med formell kompetanse eller erfaring innen revmatologi, nevrologi, indremedisin eller fysikalsk medisin.
 
Personlige egenskaper:
 • Helhetlig helseperspektiv og god faglig medisinsk kompetanse.
 • Interesse for tverrfaglig arbeid med sammensatte problemstillinger.
 • Være oppdatert og interessert i rehabilitering.
 • Ha norsk autorisasjon og turnustjeneste.
 • Beherske norsk godt skriftlig og muntlig.
 • Arbeider selvstendig og strukturert.
 • Gode evner til å arbeide i tverrfaglige team
 
Generelt:
 • Erfaring fra tverrfaglig spesialisert rehabilitering er en fordel.
 • Lønn etter avtale. 
 
For mer informasjon kontakt avd. overlege. Allan Fjelmberg 61249100 eller allfje@skogli.no.

Søknaden sendes pr. epost til avd. overlege Allan Fjelmberg;  allfje@skogli.no.

Les mer om oss på skogli.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Kontaktperson
Navn: Allan Fjelmberg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 61249100
E-post: allfje@skogli.no.
Hjemmeside
Arbeidssted
Fredrik Colletts veg 13
2614 LILLEHAMMER