Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten. Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i obstetrik och gynekologi, med inriktning mot gynekologi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)

förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Region Östergötland

Ämnesområde
Obstetrik och gynekologi

Beskrivning av ämnesområdet
Obstetrik och gynekologi innefattar diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd i de kvinnliga reproduktionsorganen, reproduktiv hälsa, handläggning av såväl normal som komplicerad graviditet och förlossning samt utredning och behandling av barnlöshet hos både män och kvinnor. I denna anställning ges preferens åt gynekologisk inriktning.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Vid Linköpings universitet bedrivs idag en bred och framgångsrik forskning inom stora delar av ämnesområdet. Inom ämnet finns idag två universitetsanställningar (professurer) samt tre adjungerade professorer och två adjungerade lektorer.

Innehavaren av den nu utlysta anställningen förväntas ha en högaktiv forskningsverksamhet, där vi nu i första hand söker en akademisk ledare med inriktning mot gynekologisk verksamhet.

Arbetsuppgifterna för denna anställning har tonvikt på forskning, men undervisning inom framför allt läkarprogrammet ingår också i arbetsuppgifterna.

Den sökande ska också ha god erfarenhet av kliniska och administrativa uppgifter och förväntas delta i utvecklingen av vården, akademiskt såväl som kliniskt, genom arbete vid Region Östergötland. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga.
om huvudhandledare för doktorand ha ansvarat för samtliga steg i processen från initial antagning till doktorsexamen och som huvudsökande i bred nationell eller internationell konkurrens sökt och erhållit externa forskningsmedel. 
Undervisning kommer i första hand att ske på svenska och i förekommande fall också på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Annan skicklighet ska ha visats genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom yrket/professionen.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Undervisning ska kunna ske på svenska och engelska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 januari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Linköpings Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Anette Wiklund
Tittel: HR-partner
Telefon: +46 13 28 68 41
E-post: anette.wiklund@liu.se
Navn: Elizabeth Nedstrand
Tittel: Verksamhetschef kvinnokliniken vid Region Östergötland
Telefon: +46 103 31 34
E-post: elizabeth.nedstrand@regionostergotland.se
Navn: Marie Blomberg
Tittel: Professor
Telefon: +46 13 28 89 56
E-post: marie.blomberg@liu.se
Navn: Nico Rönnberg
Tittel: Sekreterare i anställningsnämnden
Telefon: +46 13 28 22 41
E-post: nico.ronnberg@liu.se
Navn: Peter Bang
Tittel: Professor, avdelningschef
E-post: peter.bang@liu.se
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
581 83 LINKÖPING
sweden
Søk på stillingen