Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Kongsberg har vi nettopp ansatt en ung nyutdannet lege i en nulliste. Vi trenger en fastlege til, for vi har en nyopprettet fastlegehjemmel til. Det er en nulliste med næringsdrift ved Telegrafen legekontor i Kongsberg. Telegrafen legekontor holder til i Klokkerbakken Medisinske senter, som er Kongsbergs største tverrfaglige medisinske senter. Senteret har et helsefaglig fellesskap av to legekontor; Klokkerbakken med tre leger inkludert LIS1 og Telegrafen med tre leger, alle er spesialister i allmennmedisin. I tillegg er gynekolog, psykolog, manuellterapeuter og fysioterapeuter lokalisert i samme bygg. Legekontoret er veldrevet og velutstyrt, og har to svært stabile helsesekretærer. Telegrafen legekontor befinner seg ca. 10 min gange fra Kongsberg stasjon.
Hjemmelen opprettes fra 1.3.2022 eller etter avtale. I første omgang settes det et listetak på 800 pasienter, men kan endres etter ønske.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Søker bes angi i søknaden hvilket oppstarttidspunkt som er aktuelt. 

Vi tilbyr
 • Det gis basistilskudd for 500 listepasienter de to første årene, det er stor sannsynlighet for minst 500 pasienter innen første året.
 • Kommunen gir oppstartstilskudd for nulliste på 150 000 kr.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin – ALIS. 
 • Det søkes tilskudd hos Helsedirektoratet for ALIS, som dekker kursutgifter, praksiskompensasjon mm. under spesialiseringsløpet.
 • For spesialister i allmennmedisin dekker kommunen noen utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Mulighet for kommunale arbeidsoppgaver
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
Den nye fastlegen avtaler og enes om de økonomiske betingelsene med legene i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver:
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
 • Pliktig deltagelse i Kongsberg interkommunale legevakt (kommunal legevakt for Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg). Legevakta er lokalisert på Kongsberg sykehus
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger
 • Må ha fullført alle krav til LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.       
Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, kollegaer og kommunens øvrige helsetjenester.
 • Interesser for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Telegrafen legekontor
Kontaktperson
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 62 855
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Klokkerbakken Medisinske senter
Myntgata 4
3616 Kongsberg