Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du lege som engasjerer deg for somatikk og behandling innen det akutte fagfelt under korttidsinnleggelser?

Bærum kommune søker etter lege med spesialisering eller ALIS til 100% fast stilling ved KAD/korttid i Bærum kommune. ALIS med fullført obligatoriske år i uselektert allmennpraksis vil bli prioritert.

KAD/korttid består av 36 senger fordelt på 15 KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser), 6 mottaksplasser og 15 ordinære korttidsplasser. Her må du trives med å jobbe i en aktiv hverdag. Vi er et team med "superhelter" som består av leger, sykepleier, helsefagarbeidere, fysio -og ergoterapeut. Vi er opptatt av å sette pasienten i sentrum med fokus på tverrfaglighet, behandling, gjenopptrening/mobilisering og utskrivelse til eget hjem. Vi tilstreber godt samarbeid med pasient, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Pasientene som kommer til KAD er i et akutt sykdomsforløp og trenger tett medisinsk oppfølgning. Vi har bredt spenn i innleggelsesårsaker. Hovedvekt av pasienter i avdelingen er eldre i en akuttfase med sammensatt og kompleks sykdomsbilde. Vi tar i mot pasienter fra 16 år og oppover.

Det er flere leger ansatt i avdelingen som du vil arbeide i team med, og i tillegg er det samarbeid på tvers i kommunen blant annet i forbindelse med ferieavvikling for å ivareta legetjenesten under ferieavvikling. Kommunen har en en fagoverlege som jobber med å knytte fag, kvalitet og samarbeid i legetjenesten sammen på sykehjemmene.

I avdelingen har vi legedekning både på dag, kveld og helg/høytider, stillingen innebærer 35,5 t  i turnus med noe arbeid på kveld og helg. 
Er du interessert? Ta en titt her; Mariehaven helsehus og mottak 

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene
 • Bidra og delta i internundervisning og smågrupper
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS og medisinstudenter
 • Tilse pasienter på sykehjemsavdeling ved akutte situasjoner
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, HPR-nr. registreres i CV
 • Lege med fullført spesialisering innenfor relevant fagområde, lege i påbegynt spesialisering og relevant erfaring
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon. (Bærum kommune benytter Profil som journalsystem)
 • Ønskelig med kompetanse og relevant erfaring fra geriatri, indre- og akuttmedisin, allmennmedisin
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende - dokumentasjon på språkkompetanse må legges ved søknad
Personlige egenskaper
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig,  strukturert, nøyaktig og effektivt
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Faglig veiledning fra sykehjemsoverlege
 • Gode ALIS-løp, dersom ikke-spesialist
 • Overlegepermisjon 4 mnd. hvert 5. år dersom du er spesialist
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 
Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Mariehaven helsehus og mottak
Kontaktpersoner
Navn: Tanja Kirstine Løw Riddersholm
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 67508102
Navn: Marie Therese Åmodt
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67508120
Arbeidssted
Gjettum
Dønskiveien 46
1346 GJETTUM