Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega? 

Flere av våre LIS blir spesialister i 2022-2023 og vi søker deres etterfølgere.

Vi har 2 faste ledige LIS3 stillinger fra 01.02 og 01.04 - 2023. Som LIS får du gjennomført hele utdanningsløpet hos oss! Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri 5 år. 
Vi har 1 ledig vikariat i ca 1 år fra ca. 01.02.23. Allmennleger og legevikarer uten LIS1 tjeneste gis også anledning til å søke vikariat.

Klinikken har 20 LIS 3 stillinger og 2 LIS1.  Arbeidsmiljøet er svært godt, og flere av våre LIS3 har søkt seg tilbake etter å ha vært LIS1 hos oss tidligere. .

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutte og kroniske psykiske lidelser
 • Jobbe selvstendig og samarbeide med andre behandlere i tverrfaglige team og med kommunale instanser
 • Delta i forvaktsordningen, for tiden 17-delt vaktordning med 2-delt vaktdøgn
 • Følge utdanningsforløp med undervisning, veiledning mm

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS 1 tjeneste i Norge eller tilsvarende.
 • Evne til å uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Politiattest  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendighet og god struktur
 • Interesse for fagfeltet
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Et godt fagmiljø med store muligheter for læring og kompetanseutvikling, inkludert  

 • Fast avsatt tid til fordypning
 • Strukturert ukentlig undervisningsopplegg
 • Veiledning av erfarne overleger
 • 2 årige innføringsseminarer i  psykodynamisk terapi og kognitiv terapi arrangeres jevnlig 
 • Kurs i regi av egen fagseksjon
 • Permisjon til kurs ihht spesialistutdanningens krav
 • Konkurransedyktig lønn
 • Meget god pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Spennende fagmiljø i utvikling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har ansatt 2 overleger med doktorgrad. Ved interesse for forskning er det mulig for samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Vi har ansatt psykoterapiveiledere innen psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og gruppeterapi.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Christoffer Neverdal
Tittel: LIS / tillitsvalgt Dnlf.
Telefon: 41764720
Navn: Nina Nysted
Tittel: Rådgiver/seksjonsleder
Telefon: 90124226
E-post: nnyste@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Ulefossveien 55
3710 Skien