Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
I Larvik kommune har vi fem ledige fastlegehjemler ved fem veldrevne kontorer.

Larvik kommune tilbyr nye og forbedrede betingelser for fastlegene våre og har innført en egen modell basert på Tromsø-modellen.
Vi har gode støtteordninger for fastlegeordningen. Kommunestyret har vedtatt blant annet økt basistilskudd til fastlegene, og gi tilskudd til nye fastleger som ønsker å etablere seg i Larvik kommune med egne pasientlister.

Økonomisk støtte og fordel
Larvik kommune har innført en ordning som er svært lik Tromsømodellen: 
 • Larvik kommune subsidierer basistilskudd med 390,- kroner per innbygger på lister opp til 1000 pasienter. Dette tilsvarer nesten 60% økning av tidligere basistilskudd.
 • Det gis praksiskompensasjon (100 % ) til etterutdanning for spesialister som er i kommunen med inntil 10 dager i året. 
 • Det gis praksiskompensasjon (60%) ved fravær på grunn av sykt barn inntil 10 dager i året.
 • Det tilstrebes frivillig legevakt for fastlegene.
 • Larvik kommune gir nye fastleger et etableringstilskudd ved kjøp av hjemmel på 150.000,- kroner for 0-hjemmel, og 300.000,- kroner for eksisterende hjemmel.
 • Det etableres 0-legelister for å kunne redusere pasientlistene.
 
Det er ledige hjemler ved disse kontorene:

Klikk på lenken for å lese mer om de ulike legekontorene

Helgeroa legesenter - 1 ledig hjemmel
Helse Nordbyen DA - 1 ledig hjemmel
Nanset legekontor AS - 1 ledig hjemmel
Pyramiden legekontor AS - 1 ledig hjemmel
Torget medisinske senter - 1 ledig hjemmel

Arbeidsoppgaver
 • Følge opp pasienter
 • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du er spesialist i allmennmedisin eller villig til å starte på denne spesialiseringen
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasienter
Vi tilbyr
 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med etablerte samarbeidsfora
 • Moderne lokaler og ryddige arbeidsforhold
Annet

Som fastlege i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Du har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du som fastlege i Larvik!

Som fastlege i kommunen disponerer du en hjemmel på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover.
arvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Videre privatrettslige avtaler gjøres med det legekontoret som blir aktuelt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Einar Walaker
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Jan Borgen
Tittel: Virksomhetsrådgiver
Telefon: 48533018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 90828770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larvik
Feyersgate 7
3256 LARVIK