Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentere i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har ca 140 faste stillinger og har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø. DPS`et består av følgende seksjoner: Døgnseksjon, Psykose- og rusbehandlingsseksjon og Allmenpsykiatrisk seksjon. Søndre  Oslo DPS har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling og FACT. Avdelingen er godkjent som fordypningsområde i transkulturell psykiatri. Vi deltar også i flere forskningsprosjekter, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Avdelingen er samlokalisert med Ruspoliklinikken Mortensrud og Barne- og Ungdomspsykiatrisk seksjon i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. 

Søndre Oslo DPS søker en avdelingsleder som evner å engasjere fagfolk i kontinuerlig forbedringsarbeid og som er opptatt av fagutvikling og samhandling. Du er inspirerende og vil i tillegg til å ha fokus på prioriterte oppgaver i DPS'et bidra til å videreutvikle klinikken. Vi er opptatt av sammenhengen mellom god ledelse og god pasientbehandling. En viktig oppgave vil være å bidra til et godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg, utvikler og beholder gode medarbeidere.

Vi leter etter en leder som er opptatt av å videreutvikle fagområdet og som er åpen for innspill. Den riktige kandidaten innehar nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Du har visjoner og planer som du evner å sette ut i livet i samarbeid med andre. Avdelingen står overfor krevende oppgaver og søker en leder som samabeider godt, kommuniserer tydelig og ser nye muligheter. 

Les om Klinikk psykisk helse og avhengighet her. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre kvalitativt gode tilbud til pasienter og pårørende
 • Bruke pakkeforløpene til å sikre bedre brukermedvirkning
 • Videreutvikle tjenestetilbudet i tråd med samfunnsoppdraget
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og andre klinikker i OUS
 • Fag- og personalansvar samt økonomi- og budsjettansvar
 • Videreutvikle samarbeidet med tilhørende bydeler og andre samarbeidspartnere
 • Motivere og engasjere medarbeiderne

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå innenfor helse- eller sosialfag
 • Bred lederkompetanse og god kjennskap til pasientgruppen, gjerne fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med formell lederutdannelse

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert
 • Gjennomføringsdyktig
 • Vilje og evne til å lede
 • Faglig engasjert

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Helsefag
 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Petter Andreas Ringen
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 46928095
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse- og avhengighet
Kirkeveien 166
0368 Oslo