Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Måløy legekontor har ledig 1 fastlegeheimel som er ledig for tiltreding 01.03.2023. Vi har også ledig fastlegevikariat fom 01.07 grunna permisjon.  Det kan vere mulig å starte desse stillingane før dersom ønskelig.  Om ønskelig er det mulig å starte desse stillingane tidligere.

Legekontoret har 9 faste heimla og 1 lis 1 knytt til kontoret. Alderssammensetninga blant legene på kontoret er få 30-55 år. Listestorleik på fastlegelistene er i utgangspunktet 800 pasienter. I ein oppstartsfase kan det for leger i starten av spesialiseringa avtales redusert listelengde.

Kontoret har tilsett leger og hjelpepersonell med lang erfaring og brei faglig kompetanse. Arbeidsmiljøet ved kontoret er godt. 

Kontoret nyttar Infodoc elektronisk journalsystem og Melin betalingssystem.

Legekontoret er godt etablert i lyse og fine lokaler sentralt i rådhuset i Måløy. Tal innbyggjarar som bur i Kinn kommune er ca 17200 . Av desse er det ca 5500 som bur i Måløy og omegn og som soknar til dette legekontoret. På rådhuset finn du og: helsestasjon, barnevern, Nav, sentraladministrasjon og Servicekontor. 

Arbeidsoppgåver
 • Måløy legekontor er tilslutta interkommunal legevakt lokalisert til Nordfjordeid sjukehus kveld, natt og helg. ( ca 45 min kjøretur frå Måløy) 
 • 4 kommunale ØDH senger er samlokalisert og knytt til legevakta
 • Interkommunal legevakt med ca 3 vakter på mnd, fastlønn
 • Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldende avtaler.
 • Kommunal legevakt på dagtid 08.00- 16.00 ved Måløy legekontor måndag til fredag.
 
Kvalifikasjonar
 • Interesse for allmennmedisin
 • Gyldig norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og munnleg
 • Ferdig med LIS 1 - tjeneste og som har byrja på eller ferdig med spesialiteten i allmennmedisin
 
Vi kan tilby
 • Fleksibilitet
 • Varierte fastlege oppgaver
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Ein framtidsretta arbeidsplass i utvikling
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning
 • Driftsavtalen med kommunen er ein null- avtale der kommunen driftar praksis ( kontorlokale, utstyr og hjelpepersonale 5,6 årsverk) i byte mot per capita tilskotet og ein månedlig sum for materiell pr lege. 
 • Lønn for offentlig arbeid etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kinn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Christel Midtgaard Angelshaug
Tittel: Dagleg leiar
Telefon: 99044655
E-post: christel.midtgaard.angelshaug@kinn.kommune.no
Navn: Rune Nordpoll
Tittel: Fastlege/ medisinskfagleg ansvarleg
Telefon: 97746483
E-post: r-nordpo@online.no
Arbeidssted
,
6700 MÅLØY