Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100 % fast stilling som overlege. 

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand. Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling. Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder og ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

50 % av stillingen er knyttet til SMART Livsstil som utreder og behandler barn og ungdom med sykelig overvekt. Denne delen av stillingen er knyttet til et tverrfaglig team (psykolog, Klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut) på avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) som er lokalisert på Kongsgård.

Hvis interesse er det mulig å kun søke Smart Livsstil. 

Søknadsfrist 31.01.23. Tiltredelse etter avtale.

Spesialitet: barnesykdommer. Dersom kun interesse for Smart Livsstil kan annen relevant spesialitet, der søker har realkompetanse, vurderes.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Arbeidssted er ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Kongsgård (Kristiansand). Arbeidet er tverrfaglig sammen med blant annet klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykiater/psykolog. Arbeidet utføres i tett samarbeid med førstelinjetjenesten.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i vaktordninger etter avdelingens behov og søkers kvalifikasjon. Generell pediatrisk bakvakt er for tiden 10-delt og neonatalvakt er for tiden 5-delt. (Neonatalvakten er for å støtte generell pediatrisk bakvakt)..

Kvalifikasjoner

  • Spesialitet: barnesykdommer.
  • Dersom kun interesse for Smart Livsstil kan annen relevant spesialitet, der søker har realkompetanse, vurderes.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Torland Kivle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 40 18
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Kristiansand 
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image