Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. Avdelingen skal betjene en barne- og ungdomsbefolkning på 80000 i Sør Rogaland, og består blant annet av 9 poliklinikker (inkludert akuttambulant ungdomsteam) og 3 sengeposter. Vi har 238 stillingshjemler. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.

BUP Sentrum er en av 9 poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken har 23 dyktige og engasjerte kollegar, 21 kliniske stillinger og 3 merkantile stillinger. Vi jobber for å skape et godt samarbeid med pasienter, pårørende og samarbeidsinstanser.

Vi har ledig stilling som lege i spesialisering i 100% fast stilling. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne og ungdomspsykiatri. En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse.

Vi har per dags dato fire legestillinger ved poliklinikken, 2 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Arbeidsoppgaver

 • Legen jobber i tverrfaglig team med psykologer, pedagoger og sosialfaglige medarbeidere.
 • Arbeidet består i hovedsak av utredning og behandling av barn/ungdom og deres familier. Vi har et bredt samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt.
 • Dette gjør at gode samarbeidsegenskaper er påkrevd.
 • Etablere gode relasjoner med barn og deres familie er viktig.
 • Instanser vi har bredt samarbeid med i 1. linje er fastleger, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern.
 • LIS legen vil delta i 9 delt vaktturnus.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Erfaring med arbeid i barne- og ungdomspsykiatri foretrekkes

Personlige egenskaper

 • Selvstendighet
 • God gjennomføringsevne
 • Lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Flink med mennesker
 • Håndtere en travel arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger og flere av våre medarbeidere har lang erfaring med utredning og behandling.
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet.
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en oppegående og relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggruppemøter for leger i avdelingen.
 • Avlønning i .h.t overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Skretting
Tittel: Rådgiver
Telefon: +4795219359
Navn: Jon Aksnes
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: (+47) 51 51 59 33
Arbeidssted
BUP Sentrum
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image