Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.
Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling.
Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk. DPS Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter: Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik 1,2 og 3, Enhet for Akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for Allmenpsykiatri Gjøvik, Enhet for Spiseforstyrrelser. 

DPS Gjøvik, Enhet for Akuttpsykiatri, har fom 01.02.23 ledig fast stilling for LIS.
Leger som venter på turnus kan også søke, og vil kunne bli aktuelle for et vikariat hvis søkermassen ellers ikke oppfyller krav til fast ansettelse som LIS.
DPS Gjøvik er godkjent for fordypning, fritt valgt tjeneste og poliklinikk. Tilsetting i stillinger skjer i samarbeid med ledere ved andre enheter i Divisjon Psykisk Helsevern, da SI tilbyr en fullstendig tjenesteplan for ferdigstilling av spesialitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Omfatter et bredt spekter av utrednings- og behandlingsoppgaver innen det allmenn,- og akuttpsykiatriske feltet
 • Kartlegging og utredning
 • Foreta vurderinger
 • Individualbehandling /samtaleterapi
 • Gi råd og veiledning innad og utad
 • Delta i intern- og ekstern undervisning
 • Delta i enhetens faglige utvikling  
 • Arbeide i et tverrfaglig team, der miljøterapi inngår som en viktig del av behandlingen 

Kvalifikasjoner

 • Søkere til fast stilling som LIS må ha gjennomført LIS 1-tjeneste.
 • Søker må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Utvise en faglig interesse og engasjement for spesialiteten man har valgt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha en stor grad av bevissthet rundt egen kompetanse og hva man må søke veiledning på, i forhold til fagets kompleksitet 
 • Trives med å jobbe i team 
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet. Forutsigbar utdanningsplan utarbeides
 • Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
  Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd.
Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Avdelingsoverlege
E-post: Svein.Martin.Luth@sykehuset-innlandet.no
Navn: Janniche Pedersen Nereng
Tittel: Enhetsleder, Enhet for Allmenpsykiatri
E-post: Janniche.Nereng@sykehuset-innlandet.no
Navn: Gun Kristin Løken
Tittel: Enhetsleder, Enhet for Akuttpsykiatri
E-post: Gun.Kristin.Loken@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
DPS GJØVIK ENHET FOR AKUTTPSYKIATRI GJØVIK, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik