Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, og består av Habiliteringstjenesten for barn og ungdom og Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand.

Barne- og ungdomsseksjonen i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi og langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling.

Legetjenesten dekker også medisinske undersøkelser på Statens barnehus i Agder, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Smart livsstil) som har tilbud til barn og unge med sykelig overvekt, samt ukentlig tilsyn av nyfødte barn ved Sørlandet sykehus avdeling Lister.

Campus Sør er en avtale Sørlandet sykehus  har inngått med Universitetet i Oslo om utdanning av medisinstudenter. Avdelingen har fått tildelt lektorstillinger (deltid) for å undervise studentene. Avtalen har varighet i to år, med mulighet for forlengelse.

Vi har ledig 2 x 100 % fast stilling som overlege. Tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 31.01.23.

Spesialitet: barnesykdommer.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Stillingen inngår i vaktordninger etter avdelingens behov og søkers kvalifikasjon. Generell pediatrisk bakvakt er for tiden 10-delt og neonatalvakt er for tiden 5-delt. (Neonatalvakten er for å støtte generell pediatrisk bakvakt).

Kvalifikasjoner

  • Legespesialist i barnesykdommer

Vi tilbyr

  • Aktivt faglig miljø som dekker de fleste interesseområder innen fagfeltet barnesykdommer
  • Legger stor vekt på spesialistutdanning  og dekker 160 av 163 læringsmål
  • har gjennomføringsgrad av internundervisning der også overleger deltar
  • Gjennomfører ukentlig simuleringstrening i akuttmedisinske tilstander
  • Deltakelse i Campus Sør 
  • Forskning er et satsningsområde ved Sørlandet sykehus. BUA  har opprettet eget forskningsutvalg og innovasjonsgruppe. Det utlyses årlig 5 internfinansierte PhD’er. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anita Torland Kivle
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 40 18
Navn: Ønsker ikke kontakt med annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsseksjonen, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image