Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Avdeling for nevrohabilitering, Nevroklinikken søker vi en LIS-lege til en ettårig midlertidig stilling. Vi kan tilby et spennende, tverrfaglig sammensatt klinisk fagmiljø som legene ved avdelingen er en viktig del av. Avdelingens målgrupper er personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og syndromer, utviklingsforstyrrelser og tidlig ervervede hjerneskader med kognitiv svikt, samt følgetilstander av disse som spastisitet og epilepsi. Legegruppen består av flere spesialister i nevrologi og en spesialist i psykiatri. Avdelingen har professorat og tilknytning til ulike forskningsmiljøer ved OUS.

Avdeling for nevrohabilitering søker etter LIS-lege til en ettårig midlertidig LIS-stilling med oppstart etter avtale. Stillingen gjelder LIS i nevrologi etter ny ordning som er fast ansatt eller i en 4-6 års stilling og trenger spesialiseringsperiode ved
OUS, eller LIS etter gammel ordning som trenger ett års tellende tjeneste i nevrologi (gruppe 2).

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger. 

Arbeidsoppgaver
 • Lege i spesialisering vil ha selvstendig poliklinikk, delta i ambulant utredning, diagnostikk og behandling, møte i tverrfaglige team og samarbeide med psykologspesialister og annet helsepersonell med helse- og sosialfaglig utdannelse på høyskolenivå. Avdelingen har ingen sengepost og det er ingen vaktarbeid for legene.
 • Legen vil få oppgaver knyttet til avdelingens undervisnings- og opplæringsvirksomhet.
Kvalifikasjoner
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Søker må ha norsk autorisasjon. Erfaring fra arbeid ved nevrologisk avdeling vil bli vektlagt, men også fysikalsk medisin, allmenpraksis og psykiatri er aktuell fagbakgrunn. Det vil bli gitt fortløpende kollegial veiledning fra legespesialister ved avdelingen.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Stillingen krever politiattest.
Personlige egenskaper
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring fra arbeid ved nevrologisk avdeling, samarbeidsevner og fleksibilitet. Arbeidet ved avdelingen er utpreget tverrfaglig og erfaring fra dette kan vektlegges.
Vi tilbyr
 • Avdeling for nevrohabilitering kan tilby et dynamisk tverrfaglig miljø hvor nevrologer, psykiater, psykologspesialister, vernepleiere, fagkonsulenter samarbeider om kliniske problemstillinger.
 • LIS får oppnevnt veileder og egen tilrettelagt utdanningsplan i henhold til spesifikke læringsmål for nevrohabilitering.
  Det vil bli gitt fortløpende kollegial veiledning fra legespesialister ved avdelingen.
  Det vil legges til rette for faglig fordypning for utdanningskandidaten. Utdanningskandidaten skal også selv undervise.
 • Det er ingen vaktfunksjon tilknyttet stillingen og arbeidstid er 40 timer pr uke.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Jutta Rummel
Tittel: Seksjonsleder og overlege
Telefon: 93454782
Navn: Lotta Tholander
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 40845099
Navn: Anne Katrine Fodstad
Tittel: Overlege/tillitsvalgt
Telefon: 22119144
Arbeidssted
AVDELING FOR NEVROHABILITERING
Kirkeveien 166
0450 Oslo