Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du varierte oppgaver, godt arbeidsmiljø og gode inntjeningsmuligheter? Vi har nå en ledig fastlegehjemmel med 900 listepasienter og 37,5% kommunal bistilling. Legen inngår også i kommunal legevakt. Fastlønnsavtale kan vurderes dersom ønskelig.  

Nordreisa kommune har i dag 6 fastleger, 2 LIS1-leger, 2 legevaktsleger og legestudenter fra UIT. Kommunen tilbyr gode avtaler for legene våre, som i tillegg til ansettelsesforhold i kommunen også har tilskuddsavtaler for fastleger med privat praksis. Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et godt tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter.

Legene har kontorer og øvrige fasiliteter på Sonjatun Helsesenter, som er samlokalisert med Distrikt Medsinsk Senter Storslett (under UNN). 

Her kan du se filmpresentasjon fra legekontoret.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegearbeid for 900 pasienter
 • 37.5% kommunal bistilling
 • Legevaktsarbeid 
 •  
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 kommunehelsetjeneste
 • Søker må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Beherske tilgjengelige elektroniske hjelpemidler
Erfaring fra kommunehelsetjenesten og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • Egenskaper som fleksibilitet og selvstendighet.
 • Evne til å jobbe under press
 • Gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Legekontor og legevakt er samlokalisert og med meget velutstyrt laboratorium, betjent av 3 sykepleiere. 
 • Stabilt team med 6 fastleger, 2 LIS-leger, legevaktsleger og legestudenter fra UiT(Norges arktiske universitet i Tromsø).
 • Samlokalisert med sykestue, fødestue, hudpoliklinikk, dialyseavdeling, rehabiliteringsavdeling, PSHT, ortopedi, røntgenavdeling betjent av radiolog fra UNN, ambulerende spesialist innen fagene ØNH og DPS.
 • Basistilskudd, praksiskompensasjon og utjevningstilskudd i henhold til listestørrelse. Det betales leie for lokale, personell og utstyr som omtrent tilsvarer basistilskudd.
 • Fastlegearbeid som privatpraktiserende lege der 100% av egenandeler og refusjoner beholdes av legen.
 • Istedenfor goodwill kan praksis leies av kommunen. 
 • Gode inntjeningsmuligheter. 
 • Kommunen tilbyr seg å dekke utgifter til kurs utover det som blir dekket av Legeforening.
 • Kommunen omfattes av ordning med gratis barnehage fra høst 2023
 • Fastlønn for kommunal bistilling med medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning..
 • Deltakelse i kommunal legevakt med mulighet for ekstra vakter. Legevakt lønnes i både klasse 1 og 2. 
 • Nordreisa omfattes av tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark, som betyr at man etter nærmere regler vil få nedskriving av studielån, skattefordeler, redusert strøm avgift m.v. 
 • Fantastiske muligheter for friluftsliv; jakt, fiske i sjø, vann og elver, elvebåt, snøscooter, hundekjøring, ski og turmuligheter.
 
Den som tilsettes må forevise gyldig politiattest. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nordreisa kommune
Legetjenesten
Kontaktpersoner
Navn: Guro Charlotte Boltås
Tittel: Virksomhetsleder helsetjenester
Telefon: 41706124
E-post: guro.boltas@nordreisa.kommune.no
Navn: Øyvind Roarsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92086366
E-post: øyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sonjatun helsesenter
Sonjatunveien 21
9151 Storslett