Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har fire kliniske enheter; døgnenhet for voksne, døgnenhet for barn- og ungdom, intensivpsykiatrisk døgnenhet og regional poliklinikk. RASP har også merkantil enhet og en kompetanse- og forskningsenhet som driver med utstrakt forsknings- og undervisningsaktivitet. Det er tett og dynamisk samarbeid mellom kompetanseenheten og de ulike kliniske enhetene i seksjonen.  

Ved intensivenheten har vi nå ledig en fast 100% stilling som spesialist i psykiatri. Stillingen tiltredes etter avtale.

Enheten har 8 døgnplasser for pasienter fra 16 år. Den tverrfaglige behandlingen er målrettet og individuelt tilpasset. Vi tilbyr en intensiv innsats i et lengre behandlingsløp for pasientene. Behandlingen er vanligvis av seks ukers varighet, med mulighet for sekvensielle innleggelser i tett samarbeid med lokal behandlingstjeneste.
Enheten er bemannet med psykologspesialister, psykologer, psykiatere, klinisk ernæringsfysiolog, kjøkkenvert, miljøterapeuter og sykepleiere.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a. 
Vi søker deg som er trygg i faget, har gode samarbeidsevner og er åpen for nye ideer og faglig utvikling. For mer informasjon om seksjonen se www.RASP.no.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med spiseforstyrrelser og andre komorbide lidelser
 • Medisinskfaglig ansvar i pasientbehandlingen i enheten
 • Arbeid tilknyttet vurdering av søknader og samarbeid omkring døgninnleggelser
 • Deltakelse i seksjonens vaktordning, for tiden en 9-delt hjemmevakt
 • Bidra til fagutvikling, undervisning, og veiledning
 • Holde seg oppdatert innen fagfeltet
 • Mulighet for å gå inn som gruppeterapeut

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri med norsk autorisasjon
 • LIS med nært forestående spesialisering i psykiatri kan også vurderes, maksimum ett år gjenstår
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet fra spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har gode kommunikasjonsevner og trivsel med å jobbe tverrfaglig
 • er engasjert og trygg i din yrkesrolle
 • er ansvarsbevisst, fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • er en god lagspiller

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Muligheter for kurs og videreutdanning
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Godt arbeidsmiljø
 • En utviklende og utfordrende hverdag
 • Samarbeid med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Ukentlige legemøter i seksjonen
 • Ukentlige tverrfaglige fagmøter/undervisning
 • Et vitalt fagmiljø med tilknytning til kompetansesenter og forskningsteam
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Bjørnar Johannessen
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 90501212
  Navn: Kirsten Djupesland
  Tittel: Seksjonsoverlege
  Telefon: 23027349
  Arbeidssted
  Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Regional seksjon for spiseforstyrrelser 
  Kirkeveien 166
  0455 Oslo