Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig hjemmel som næringsdrivende fastlege ved Svingen legesenter. Svingen legesenter åpnet dørene i 2001, i totalrenoverte, lyse og romslige lokaler i Nymosvingen 6. Senteret er veletablert med engasjerte kolleger, med gode rutiner og stabilt personell. Legesenteret skifter til webmed som journalsystem i februar 2023. Legesenteret består av 5 fastlegehjemler, og 3 helsesekretærer. Fastlegene ved legesenteret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Forskrift om fastlegeordningen, og gjeldende avtaleverk for øvrig regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

Lillehammer kommune jobber vedtok i kommunestyret mars 2022 en rekke ulike rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Det vil være mulighet for forhandling mellom kommune og kandidater om økonomiske rekrutteringstiltak. Oppstart 01.06.2023.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt etter avtale
(vaktbelastningen er lav med cirka 80 leger tilknyttet den interkommunale legevakten).
Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær

Kvalifikasjoner
Påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin
Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
Rett til trygderefusjon
Krav om godkjent politiattest
Behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Legesenteret søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt miljø
Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt
Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst  
Søker må være tilpasningsdyktig, trives med et høyt arbeidstempo, og jobbe effektivt i en til tider hektisk hverdag
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
Fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende
Den som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene.
Tiltak for rekruttering og stabilisering i fastlegeordning i Lillehammer kommune. Herunder nevnes mulighet for fastlønn i inntil 2 år for ALIS, forsterket basistilskudd, sykelønnsordning. Faglig fellesskap og hyggelige kolleger
Dyktige helsesekretærer
Økonomiske betingelser avtales med hjemmelsinnhaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
ALIS avtale med Lillehammer kommune Listetaket er på 1000 pasienter, men endringer kan drøftes
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Møllerløkken Østensen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 45433522
Navn: Tori Seierstad
Tittel: Daglig leder, Svingen legesenter
Telefon: 48091990
Arbeidssted
Nymosvingen 6
2609 LILLEHAMMER