Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Thoraxanestesi, Avdeling for  Smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Klinikken yter anestesiologisk service innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekirurgi, barnekirurgi, thoraxkirurgi, smertebehandling og intensivmedisin.

Klinikken har ca. 50 overlegestillinger og 22 LIS-hjemler.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin har ledig 100% stilling som overlege ved Anestesiavdelingen og Avdeling for smerte og sammensatte lidelser.

Stillingen være delt 50/50 mellom disse avdelingene.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingenes faglige tilknytning vil være avhengig av avdelingens behov, og er ment å dekke ledighet innen smertebehandling, ortopedi, kirurgi, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Søkere må spesifisere kompetanse og interesse for aktuelle fagfelt.
 • Det forutsettes deltagelse i vaktordninger etter avdelingens behov. 
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i anestesiologi (norsk godkjenning)
 • Forskningskompetanse vil bli vektlagt 
 • Arbeidsgiver forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og veiledning
 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtale mellom Spekter og Dnlf
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø, og faglige utfordringer
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer i KLP 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72 57 57 22
E-post: Asa.Susanne.Askim@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 1
7030 Trondheim