Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Fag- og foretaksutvikling (FFU) består av ca. 40 ansatte og er organisert i ulike fagenheter; funksjonene fagstrategi, kvalitet- og pasientsikkerhet, smittevern, informasjonssystem, samhandling, brukermedvirkning og prestetjeneste, etikk og livssyn.

Vi har ledig stilling som Fagsjef/Overlege i stab, 100% stilling.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortreder som fagdirektøren
 • Overordnet ansvarlig for LIS–utdanningen
 • Representant for fagdirektør i praksiskonsulent ordningen (PKO)
 • Ansvarlig på legemiddelområdet på vegne av fagdirektøren
 • Medlem av regional gruppe for E-resept og kjernejournal
 • Leder av klinisk fagråd for å informere og involvere klinikere knyttet til innføring av nye prosjekter eks IKT, utstyr
 • Medlem av lokal styringsgruppe (LSG) for kliniske IKT systemer 
 • Ansvar for pakkeforløp kreft
 • Medlem av foretakets global trigger tool (GTT) gruppe
 • Foretakets kontaktpunkt mot Helse Vest for avtalespesialister/private ideelle
 • Andre oppgaver som blir delegert fra fagdirekør som f.eks:
  ansvar for høringer og bidrag inn i virksomhetsrapport til styret i Helse Stavanger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra arbeid som legespesialist
 • God kjennskap til foretaket
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring og utdanning i ledelse vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Kjennskap til de ulike kliniske systemene 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fag og foretaksutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Variert og spennende fagmiljø
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, tjenestereiseforsikring og gruppelivsforsikring
 • God velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Erna Harboe
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 97631304
Arbeidssted
Forskning, utdannig og innovasjon, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image