Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ser nå etter faglig trygg overlege til pionerprosjektet Rus-FACT Oslo sentrum, - og til Ruspoliklinikken i Senter for psykisk helse og rus, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Vi søker fortrinnsvis rus- og avhengighetsmedisinere, med gode samarbeidsevner, faglig trygghet og interesse for tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB.

Vi ønsker nå å ytterligere styrke og videreutvikle det rusmedisinske fagmiljøet på Lovisenberg med følgende stillinger:
 • En 100 % fast stilling som overlege i Rus-FACT, Oslo Sentrum
 • En 100 % fast stilling som overlege ved Ruspoliklinikken
Vi søker deg som er engasjerte og brenner for å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten.

Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i fagutvikling innen områder som etablering av ambulant behandling i Rus-FACT.
Vi er også langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online

I dag er tilbudet innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling (TSB) slått sammen til Senter for psykisk helse og rus (SPHR). Vi er nå i full gang med å samle virksomheten i Senter for psykisk helse og rusbehandling.
For oss i SPHR er kontinuerlig forskning og fagutvikling tett integrert i klinisk drift.
Senteret omfatter døgn-, ambulant og poliklinisk behandling til den voksne befolkningen Lovisenberg sykehus sektor bestående av bydelen Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen. Når bydel Sagene er integrert i Senteret vil vi ha en pasientpopulasjon på 200 000 mennesker.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel, åpen dør og fagutvikling.

Arbeidsoppgaver:
 • Undersøkelse, vurdering og utredning av somatisk, avhengighets- og psykisk helsetilstand
 • Medikamentell behandling, teamarbeid og samtaleterapi
 • Rådgivning til 1.linjetjenesten i bydel og bidra til rusmedisinskfaglig utvikling
 • Veiledningsansvar til andre yrkesgrupper
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske, somatiske og avhengighetstilstander
 • Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging i pasientenløpet
 • Kontakt og samarbeid med pårørende, jfr Nasjonale pasientforløp TSB
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste, særlig OUS som har områdeansvar TSB
 • Tverrfaglig ambulante helsehjelp og arenafleksibilitet i begge stillinger
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eller ønsker å bli det
 • Godkjent spesialist i psykiatri, eller ønsker å bli det
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og å arbeide selvstendig
Personlige egenskaper:
 • Ved ansettelse vil personlig egnethet vektlegges
 • Redelig og ansvarsbevisst
 • Positiv, raus og inkluderende
 • Skape resultater og se løsninger sammen pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Være fleksibel og se nytten av å jobbe tverrfaglig i pasientarbeidet
 • Være positiv, initiativrik og ta sosialt ansvar
 • Engasjement og evne og vilje til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Evne til å være pragmatisk og løsningsorientert i komplekse saker
 • Trives med å arbeide selvstendig
Du liker å arbeide i tverrfaglige team og å ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Du vil bli del av et aktivt og tverrfaglig fagmiljø hvor du vil ha legekollega/overlege i begge team. Det er velfungerende team med godt arbeidsmiljø.

Det er et stort fagmiljø for overleger i Senter for psykisk og rusbehandling, med ukentlige fagmøter og regelmessig overlegeveiledning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.
Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP, og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til medisinskfaglig rådgiver Martin Åm (997 25 673), eller seksjonsleder TSB, Torgeir Hjellnes (982 44 859).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Martin Am
Tittel: Medisinsfaglig rådgiver
Telefon: 997 26 573
Navn: Torgeir Hjellnes
Tittel: Seksjonsleder TSB
Telefon: 982 44 859
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0456 OSLO