Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Vi holder til på Gaustad og seksjonen består av en døgnenhet med 13 sengeplasser samt en poliklinikk og en forskningsenhet.

Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Seksjonen tilbyr utredning og behandling av høy faglig standard og vektlegger samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten. Seksjonen har egen forskningsenhet med flere spennende prosjekter på gang og er deltagende i kvalitetsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) sammen med alderspsykiatriske avdelinger fra hele landet. Seksjonen har også eget brukerråd. 

Poliklinikken har ledig en fast 100 % stilling som overlege i psykiatri. Tiltredelse etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve kvalitativ god utredning, diagnostisering og behandling i tråd med egen profesjon og yrkesetiske retningslinjer
 • Kartlegge symptomer og funksjonsnivå, samt utarbeide behandlingsplan og iverksette nødvendige tiltak
 • Delta i faglig utvikling av poliklinisk virksomhet og ambulante tjenester
 • Bidra til å videreutvikle individuell terapi og gruppeterapi som behandlingsform
 • Fremme tjenestetilbudet på systemnivå intern i seksjonen og ovenfor ulike samarbeidspartnere  
 • Veilede og undervise pasienter, kolleger og studenter, samt implementere aktuell forskning innen alderspsykiatri

Kvalifikasjoner

 • Embetseksamen i medisin (cand.med)  med norsk autorisasjon
 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med eldre og/eller poliklinisk virksomhet
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • er positiv og kunnskapslysten
 • er engasjert i psykisk helsearbeid og eldreomsorg
 • har interesse for tverrfaglig samarbeid
 • har gode samarbeidsevner og evne til å formidle kunnskap
 • er god til å bygge tillit og skape en god relasjon til kolleger, pasienter og pårørende

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: John Erik Ruiz
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92541225
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Alderspsykiatrisk poliklinikk 
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo