Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å utvikle Jessheim interkommunale legevakt og KØH? 

Jessheim Interkommunale legevakt ligger sentralt plassert i Ullensaker. Lokalene er nye, moderne og ligger ved LHL-sykehuset Gardermoen. Vi er til for innbyggere i kommunene Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker, og har et nedslagsfelt på ca. 65 000 innbyggere. KØH (KAD) er en interkommunal ø-hjelps avdeling bestående av 6 senger, som er et tilbud for pasienter i behov av overvåking, observasjon eller behandling, og er et alternativ til innleggelse på sykehus.    

Som medisinskfaglig ansvarlig lege hos oss vil du bli en viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle avdelingenes faglige standard. Du vil få mulighet til å kombinere administrativt og klinisk arbeid i tett samarbeid med flere spennende faggrupper. Arbeidsoppgavene er innenfor et bredt spekter av ledelse, organisasjonsutvikling, samhandling og utvikling av det medisinske tilbudet i avdelingene. Stillingen innebærer visitt og posttjeneste på KØH to dager i uken, administrativt arbeid på legevakten tre dager i uken. 

Vi søker deg som oppnår resultater gjennom involvering, samarbeid og utvikling av dine kollegaer. Stillingen har arbeidstid på dagtid mandag til fredag. Alle søkere må søke elektronisk, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Jessheim interkommunale legevakt jobber for tiden med å gjennomgå organisering og lederstruktur, endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver kan forekomme. 

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvarlig for KØH og Jessheim interkommunale legevakt 
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, herunder klagesaksbehandling i samråd med avdelingsleder
 • Innovasjon og utviklingsarbeid med fokus på gode pasientforløp
 • Samhandlingsoppgaver og kontakt med eksterne samarbeidsparter og grensesnitt
 • Driftsansvar inkludert rekruttering av nye leger og innleie av leger i vaktplan 
 • Opplæring av personell og LIS-leger, utarbeidelse av prosedyrer og beredskapsplaner 
 • Bistå med utarbeidelse av statistikk, årsrapport og overordnede rapporter som beskriver driften
 • Delta på aktuelle møter som berører virksomheten
 • Andre administrative oppgaver må kunne påberegnes
 Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med godkjent turnus i Norge  
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin 
 • Oppfylle akuttmedisinforskriften § 7
 • Inneha førerkort klasse B 
 • Erfaring fra legevakt og kommunale tjenester, kjennskap til interkommunal drift er en fordel 
 • Erfaring med systematisk forbedringsarbeid og endringsledelse er en fordel
 • Ledererfaring er ønsket kvalifikasjon
 • Gode språkferdigheter og fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • God organisatorisk forståelse 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Tydelig og synlig med god relasjonell kompetanse 
 • Resultat- og løsningsorientert 
 • Stor arbeidskapasitet
 • Interesse for teknologi i arbeidsprosesser
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli tillagt stor vekt 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Kommunale arbeidsvilkår 
 • God pensjonsordning
 • Vi har høyt fokus på kvalitet, kompetanse, kontinuerlig utvikling og godt miljø
 • Du får gode kolleger som er Modige, Endringsdyktige og Rause 
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktperson
Navn: Line Hoem
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46445159
E-post: line.hoem@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ragnar Strøms Veg 6
2067 JESSHEIM