Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 3 faste 100-% stillinger for LIS i seksjon for radiologer Drammen-Kongsberg, samt et vikariat i 100% til 1/2-24 med mulighet for forlengelse.
Oppstart etter avtale, senest i mars-2023.
Ved eventuell ansettelse av interne søkere kan andre vikariater blir ledige. 

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med.
 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!

Drammen sykehus er områdesykehus for Vestre Vikens 500 000 innbyggere og Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Drammen, har dermed et bredt faglig spekter av diagnostikk og terapeutiske prosedyrer. Som eneste ikke-universitetssykehus i Norge, kan vi tilby LIS hele utdanningsløpet i spesialiteten radiologi.   

 LIS går for tiden i 13-delt vakt og har overlege i generell bakvakt og intervensjonsbakvakt.
For LIS med radiologisk erfaring er arbeidet på dagtid enten i akuttdrift, eller rotasjon innen organfeltene: 
- nevro/øye/ØNH
- thorax
- abdomen
- barn
- kar-intervensjon
- muskelskjelett                                                                                                                                                                                                                                                                                      - brystdiagnostikk 

Det er aktuelt å ta inn søkere uten erfaring, og det første året følges et eget opplæringsprogram som vi får gode tilbakemeldinger på.

Som LIS hos oss får du mulighet for faglig utvikling sammen med erfarne, faglig flinke og hyggelige kollegaer. Avdelingen er i gang med implementering av verktøy for kunstig intelligens, og vi ønsker oss flere yngre leger inn i avdelingen med interesse for dette feltet. I 2025 flytter vi inn i en flott avdeling i nytt sykehus i Drammen  hvor antall UL, CT, MR- og intervensjons-laboratorier øker, slik at det er gode muligheter for overlegestilling på sikt. Det legges også til rette for forskningsdeltagelse hvis ønskelig.
Det bes oppgitt tre referanser, hvorav minst en fra siste arbeidsgiver. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Arbeidsoppgaver

 • LIS dekker for tiden13- delt tilstedevakt for Drammen og Kongsberg sykehus (teleradiologisk)
 • LIS bidrar i daglig drift og med internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS 1 eller turnustjeneste etter gammel ordning 
 • Radiologisk erfaring er en fordel, men ikke et krav. Ved ansettelse av søker uten erfaring gis god opplæring før vaktstart.
 • Forskningserfaring teller positivt.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig meget godt.
 • Søkere med utenlandsk bakgrunn må ha bestått Bergenstesten, eller test på tilsvarende nivå.  Dokumentasjon bes vedlagt.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

 • Du er faglig nysgjerrig og engasjert!
 • Du har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.
 •  Stor bredde i diagnostisk tilbud med mulighet for gjennomføring av hele spesialistutdanningen og mulighet for å delta i forskning eller prosjekter innen kunstig intelligens
 • Varierte arbeidsdager med mye spennende patologi
 • Kollegaer som holder høyt faglig nivå og gir deg god opplæring
 • Et veldig hyggelig arbeidsmiljø hvor det er lett å spørre overlegene om hjelp
 • Mulighet for noe fleksibilitet rundt arbeidstidens start og slutt
 • Oppdatert utstyrspark
 • Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, tjenestereise, ulykke fritid og yrkesskade) 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93629747
Navn: Siri Agnete Lande
Tittel: LIS-ansvarlig overlege
Telefon: 92436693
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE LIS Drammen sykehus- Kongsberg sykehus
Dronninggata 28
3004 Drammen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image