Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Helsebanken legesenter 
Listelengde på 1050 pasienter
 • Åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Plikt til deltagelse i interkommunal legevakt ved Sandnes legevakt.  
Kvalifikasjoner
 • Lege med rett til trygderefusjon fra Helfo 
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges .
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet med gode samhandlingsevner og kommunikasjon vektlegges.
 • Søker må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig samt god samfunnskunnskap/-forståelse.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne .
Vi tilbyr
 • Fokus på heltidskultur og konkurransedyktig lønn.
 • Vi verdsetter høy kunnskap og kompetanse i våre tjenester og tilbyr relevant videreutvikling/utdanning der det er hensiktsmessig.
 • Mulighet for barnehageplass for ansattes barn,
 • Vi har en nydelig personalhytte på Hellvik til utlån for alle ansatte.
 • Variert og spennende arbeid med høyt fokus på fag.
 • En arbeidsplass med fokus på fagutvikling og et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø, samt dyktige kollegaer med forskjellige videreutdanninger.
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
Annet
Gjesdal kommune legger til grunn Smart Gjesdal i alt vi gjør, og ansatte utfordres til å sette seg inn i hva dette vil innebære i sin stilling. Smart Gjesdal betyr kort at vi jobber for å ta vare på nåtiden samtidig som vi legger forholdene til rette for fremtiden, gjennom å tenke bærekraft for folk, miljø og økonomi. 
Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur - å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon - å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.
Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.
Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen

Søknader vurderes fortløpende
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nicolas Eidissen
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 41610988
E-post: edissenn@gmail.com
Navn: Nina Ihle Hadland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47708346
E-post: NinaIhle.Hadland@gjesdal.kommune.no
Navn: Helena Olausson
Tittel: Leder legetjenester
Telefon: 95988722
E-post: helena.olausson@gjesdal.kommune.no
Arbeidssted
Ålgård
Rettedalen 1
4330 ÅLGÅRD
Søk på stillingen