Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. DPS'et har følgende seksjoner: Seksjon for rus og psykosebehandling, Allmennpsykiatrisk seksjon, og Seksjon for døgnbehandling. Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 sengeplasser. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Seksjon for Spesialpsykiatri består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk. Spesialpsykiatrisk poliklinikk har totalt 19 stillinger og er delt i to team; TIPS-team og Psykoseteam og har flere spennende prosjekter på gang. Vi har fire IPS-jobbspesialister tilknyttet enheten, for å få flere ut i ordinært arbeid. Høsten 2022 starter vi opp med et forskningsprosjekt der VR-briller benyttes i terapi med pasientene våre. Vi har gjennom en årrekke hatt høyt fokus på pårørendearbeid i form av familieundervisning og psykoedukativt familiearbeid i grupper. 

Spesialpsykiatrisk poliklinikk kan kjennetegnes ved et svært godt arbeidsmiljø og gode tverrfaglige samarbeidsmodeller. Hver pasient får et team i vår enhet. Teamet består som regel av en medisinsk ansvarlig/overlege, psykolog/psykologspesialist og koordinator. Erfaringene med denne ordningen er at ansvar og oppgaver fordeles godt mellom deltakerne i teamet og sikrer gode vurderinger og drøftinger i hver enkelt pasientsak, samtidig som det gir god trygghet og støtte for de ansatte som jobber med vår pasientgruppe.

Spesialpsykiatrisk poliklinikk har nå ledig et vikariat i 50% stilling som overlege/erfaren LIS i 6 mnd med mulighet for forlengelse.

Det er mulighet for noe fleksibilitet i forbindelse med arbeidstid, innenfor vår kjernetid.

Tiltredelse etter avtale.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med lidelser i psykosespekter
 • Utredning og oppfølging av somatisk helse og medikamentell behandling 
 • Individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH-uten døgnopphold og dom til behandling
 • Utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens fagutvikling
 • Veiledning av LIS
 • Om ønskelig er det mulighet for å delta i vaktordning ved Seksjon for Døgnbehandling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og  godkjent spesialisering i psykiatri.
 • LIS med relevant erfaring kan også søke
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team
 • Et godt og stimulerende miljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende regulativ 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Marius Mikalsen
  Tittel: Seksjonsleder
  Telefon: 95158875
  Navn: Hilde Aasli Daler
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: 23023100
  Arbeidssted
  PHA SPESIALPSYKIATRISK POLIKLINIKK, Oslo universitetssykehus HF
  Helga Vaneks vei 6
  1281 Oslo